RTM Akademi Nedir?

RTM Akademi, öze dönüş yolculuğunda, RTM Clinic çatısı altında, Bütüncül Tıp bakış açsına sahip RTM Sistemini doktorlara, diğer sağlık profesyonellerine ve halka doğru anlatabilmek için kurulmuş bir araştırma ve eğitim yapılanmasıdır.

Bu organizasyonun temel amacı RTM Sistemini bilimsel altyapısını zamanının gereklilikleri göz önüne alarak, olması gereken şartları yerine getirerek oluşturmak, günümüz ve sonraki nesillere aktarabilecek şekilde bir akademik hazine oluşturmaktır.

RTM Akademi Ailesi olarak bizler tamamlayıcı tıp alanındaki tecrübelerimizi RTM Sistemi içeresinde insanlığa en doğru şekilde ulaştırılması amacını taşıyoruz. Halkın doğru şekilde tamamlayıcı tıp hizmetlerinden istifade etmesini, sağlık profesyonellerinin bu alandaki eğitimlerine katkı sağlayarak da tamamlayıcı tıbba gönül vermiş hekimlere bu alanda doğru bilginin aktarılması gerektiğine inanıyoruz.