Ayar Noktaları ya da Fizyolojik İşleyiş

Hayatın devamı için gerekli olan fonksiyonel bilgiler, DNA tarafından bedenimize sürekli dikte edilmektedir.

Bedenimiz de DNA’dan gelen bilgileri hücrelere, hücrelerden dokulara, dokulardan organ ve sistemlere kadar bütün bedensel faaliyetlerin icrası için kullanır. DNA’dan bedenimize dikte edilen bilgilerle, fonksiyonel işleyişi düzenleyen sabit ayar noktaları oluşur. Vücut, işleyişini bu sabit ayar noktalarına göre düzenleyerek organize eder. İnsanda bedenin işleyişinin sürmesi için DNA’dan alınan başlangıç bilgisi yeterlidir. Bu bilgilere göre ortaya konan ayar noktaları bizim için hayati standartları oluşturur.

DNA’dan dikte ettirilen standart beden faaliyetleri arasındaki diğer bilgilenme ise refleks beden faaliyetleridir. Bu bilgi ile bir zorlanma veya patojen karşısında beden ne yapması gerektiğini bilir. Korku anında ya da tempolu koşularda yaşanan kalp çarpıntısı, bedenin refleks faaliyetlerinin bir göstergesidir.