Sağlıklı Bir Yaşam İçin RTM Clinic

RTM Clinic, RTM Sistemi içindeki hekimlere, RTM sistemine uygun fiziki ortamı, sistem için gerekli olan cihazları, sistem içerisindeki teknikleri ve bu cihazları doğru şekilde uygulayan çalışanları ve uygun çalışma koşullarını sunar.

Günümüzde tamamlayıcı, geleneksel yada alternatif olarak isimlendirilen pek çok tedavi tekniği mevcut. Bu tedavi teknikleri günümüz / yaygın tedavi teknikleri arasında yer almadığından pek çok kişi için garip olarak karşılanmakta yada alternatif olarak isimlendirilmekte. Aslında bu tekniklerin büyük bir bölümü kadim bir geçmişe sahip olmakla birlikte, binlerce yıldır da tatbik edilen yöntemleri ihtiva ederler. Modern tıbbın küresel anlamdaki hakimiyeti bu tekniklerin zaman içerisinde unutulmasına, hor görülmesine ve ötekileştirilmesine sebep olmuştur.

Modern tıbbın 1980’li yıllardan sonra özellikle belli alanlarda içine girdiği girdap bilhassa gelişmiş ülkelerde yeniden geleneksel yöntemlere ve doğal terapilere ilgiyi arttırdı ve geleneksel yöntemlerin klasik kullanımı yada modern yorumları tekrardan sağlığın gündemine girdi. Bu süreç maalesef ki farklı sıkıntıları da beraberinde getirdi. Alanında hakim olmayan insanların, konusunda yeterli eğitimi almadığı halde kendisini uzman olarak addedip eksik bilgi ve tecrübeyle insanlara tatbik ettiği uygulamalar faydadan çok zarar getirdi ve bu uygulamaların toplum gözünde şüpheli bir noktaya gelmesine sebep oldu. Pek çok doktorun, sayıca fazla başarılı işe imza atmış olmalarına karşın, bugün halen toplumun kafasındaki bu şüphe belli ölçülerde devam etmekte. Sağlık Bakanlığı’nın son dönemlerde geleneksel uygulamalar üzerine açtığı kurslar ise ülkemizdeki bu tekniklerin geliştirilmesi ve doğru tatbik edilmesi konusunda ciddi fayda sağlamakta.

“RTM Clinic’te uygulanan RTM Tedavi Protokolleri, Dr. Mustafa Yaşar’ın 20 yılı aşkın hekimlik tecrübesinden faydalanarak 25 farklı geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemini, modern tıbbın bulguları ile sentezleyerek oluşturduğu bütüncül (Holistik) bir tanı ve tedavi sistemidir.”

RTM Clinic, kurucusu olan Dr. Mustafa Yaşar’ın 25’in üzerinde alternatif tıp tekniği üzerindeki bilgisini ve 20 yılı aşkın tecrübesini içinde barındıran, bu uygulamaların doğru ve etkin şekilde uygulanmasını amaç edinen, geleneksel yöntemlerin hak ettiği noktada ulusal ve uluslararası arenada itibar görmesini amaçlayan bir sağlık yapılanmasıdır. RTM Clinic bu noktada kendi bilgi birikimini paylaşmakla kalmayıp, aynı zamanda RTM sistemini uygulamak isteyen doktorlara uygun şartları oluşturma noktasında yardımcı olarak, insanların holistik tıp algısında doğru sağlık hizmetini en etkin ve verimli şekilde alması hususunda tüm gayreti ile çalışmaya devam etmektedir.