RTM Sisteminde Tanı ve Tedavi

RTM sisteminde hastanın tanı ve tedavisine yaklaşım, her alanda kendine özgü pek çok özelliği ihtiva eder. İnsana, işleyişlerine, hastalık ve tedavi süreçlerine farklı bakan RTM sistemi, tanı ve tedavi süreçlerine de farklı bakar. Her alanda bütüncül yaklaşımın esas olduğu sistemde, tanı ve tedavi organizasyonunda da holistik kurgu kendini gösterir.

RTM sisteminde hastanın değerlendirilmesi ve tedavi süreçlerinde, iki bakış açısı egemendir. Birincisi hastalıkların ortaya konmasında etkin olan hastalık tiradı (kirlenme, sistemsel bozulmalar, DNA kod değişiklikleri), diğeri ise dörtlü beden yapısıdır.

Hastalık tiradının ortaya konmasında, RTM sorularından oluşan, doğru cevaplandırılmış, güçlü bir anamnez olmazsa olmazların başındadır. Çünkü hastalık tiradı ancak alınan iyi anamnez ile birlikte belirlenebilir. Homeopati uygulamalarında olduğu kadar yoğun bir süreci içermese de, anamnez triad sürecinin belirlenmesinde esastır. Alınan anamnez ile hastanın toksisite düzeyi, sistemsel açıdan neyin/nelerin yetersiz kaldığı, DNA’larda nasıl bir değişim sürecinin oluştuğu ve buna bağlı da yeni bilgilenmelerin ne olduğu ortaya konur.

Anamnez sürecinin arkasından, anamnez doğrultusundaki bilgiler ile ek tanı uygulamaları devreye girer. Bunun şekillendirilmesinde de, dörtlü beden yapısı üzerinde yapılan kurgu ve hastalık tiradı esas alınır. İlk olarak laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerini içeren, cisim bedenini merkeze alan tanı uygulamaları değerlendirilir. Daha sonra enerji bedeni üzerinden yapılan ölçümler ile sistemlerin değerlendirilmesi yapılır. Sistem değerlendirilmesinde meridyen tarama yöntemi etkin olarak kullanılır. Bunun sebebi, meridyen taramaları ile sistem bozukluklarının görsel boyuta ulaşmadan da tespit edilebilir olmasıdır. Örneğin karaciğer fonksiyon bozukluğu, karaciğer enzimleri düzeyi ile ortaya konabilir. Ama karaciğerde çok ciddi görsel hasar olmasa da bir bozukluk var ise, laboratuvar değerlerine yansımaksızın meridyen taramalarında kendini gösterir.

Tanıya destek olan diğer bir uygulama da RTM Hastalık tiradının ana ayaklarından olan kirlenme düzeyinin ölçülmesidir. Serbest radikal denen toksik yapıların değerlendirilmesi ve bedenin toksinlere verdiği savunma düzeyinin ölçülmesi bu aşamada esastır. Toksisite ölçümü sonrası elde edilen sonuçlar detoks süreçlerinin belirlenmesinde önemli rol oynar.

Daha sonra ise bölgesel değerlendirmelere geçilir. “My Vision” cihazı kullanılarak yapılan değerlendirme ile eklem açıklıklarının ölçülmesi, termal değerlendirme ile hücresel aktivitenin görüntülenmesi ve kas faaliyetlerinin değerlendirilmesinde etkin olan hareket ölçümlerinin yapılması bölgesel uygulamalardan bazılarıdır.

Alınan sonuçlar anamnez ışığında değerlendirilerek, hastanın hangi beden yapısında yoğun problem yaşadığı ve hastalığa giden süreçte hastalık triadında etkinleşen bozulmaların neler olduğu tespit edilir. Bu, belirleme oluşturulacak RTM tedavi protokolünün de esasını teşkil eder.

RTM sisteminde, tanı aşamasında edinilen veriler birlikte değerlendirilerek, hastalık triadı ve dörtlü beden yapısı dikkate alınarak tedavi reçetelendirmesi yapılır. Esas olan, RTM terapötikleri ile hastalık tiradını tedavi tiradına çevirecek reçetenin oluşturulmasıdır. DNA kod değişikliklerine göre epigenetik sürecin düzenlenmesi, kirlilik düzeyine göre detoks süreçlerini destekleyecek reçetelerin ortaya konması ve bozulan sistemlerin tekrar restore edilmesi reçetenin esasını oluşturur.

Bununla birlikte ihtiyaç olması durumunda tiradı destekleyecek ek uygulamalar farklı beden yapıları dikkate alınarak reçeteye eklenebilir. Örneğin sistem bozukluklarında, beden yapılarındaki bozukluklar dikkate alınarak, kanal beden yapısı üzerinden akupunktur, elektriksel beden uygulamalarından rezonans ve magneto yaklaşımı bu uygulamalara örnek verilebilir. Ayrıca hem detoks süreçlerini desteklemek, hem de bölgesel uygulamaları ile sistem desteklerine yardımcı olmak için kupa uygulamaları yapılabilir. Ozon da, detoks uygulamalarında bedenin temizlenmesinde etkin bir destek olarak, RTM Sisteminin sıkça tatbik edilen uygulamaları arasındadır.

Görüleceği üzere RTM sistemi, özgün uygulamaları ile tanı ve tedavi süreçlerini bütüncül bir yaklaşım ile ele alır. Hastanın değerlendirilmesindede, tedavi süreçlerinin yürütülmesindede bu yaklaşım ile hareket eder.

Example image
RTM Sisteminde Teşhis Yöntemleri

Holistik bir anlayışa sahip RTM Sistemi tanı aşamasında da bu felsefe doğrultusunda hareket eder. Kişi RTM sistemine özgü şekilde, modern tıp ve geleneksel tıp yöntemlerinden azami derece istifade ederek, vücudu sistem ve organ ayrımı yapmadan bütün şekilde ele alarak, sistem içerisinde tanımladığı dört beden yapısını göz önüne alarak değerlendirir. Sorularının cevaplarının kendi Holistik algısında cevaplandırır. Hastalıkları isimlendirmeden ziyade kök nedenlerine götürecek şekilde şikayetler üzerinde yoğunlaşır. Kişileri hastalık kalıplarında değil, özel olarak, hastalık yoktur! Hasta vardır algısında ele alır.

Teşhis Yöntemleri
Example image
RTM Sisteminde Tedavi Yöntemleri

RTM Sistemi Holistik bakış açısı tedavi protokollerinde en etkin şekilde kendini gösterir. Tüm protokol dört beden yapısı dikkate alınarak, modern ve geleneksel yöntemleri uyumu ve etkinliği dikkate alınarak, tüm beden ve işleyişlerinde ahenk göz önünde tutularak RTM özgü bir şekilde tatbik edilir.

RTM sisteminde teşhis süreci sonrasında RTM terapötiklerinden oluşturulmuş reçete tedavinin ana yapısını oluşturur. İhtiyaç olması durumunda hastalara ek tedavi teknikleri de uygulanır. Sistem içeresinde kullanılan tüm tedavi teknikleri RTM felsefesi doğrultusunda özelleştirilmiş ve mükemmelleştirilmiş yöntemlerdir. Bu yöntemlerin tümünün RTM’cesi uygulanır. Mesela Akupunkturda bilinen meridyen kanalları üzerinde 365 toplamda 1000 yakın nokta mevcuttur fakat RTM tüm bu noktaların duruma bağlı olarak kullansa da özellikle 16 nokta üzerinde yoğunlaşır ve diğer noktaları bunlara göre kombine edilir. Bu durum başta Fitoterapi ve manipülasyon uygulamaları olmak üzere diğer tüm tekniklerde kendini gösterir.

Özetle, RTM sisteminde her tedavi tekniğinin genel mantık yapısı değerlendirerek mükemmelleştirilmiş, RTM’ye özgü hale getirilmiş tedavi teknikleri hastalara RTM Felsefesinde yer alan tedavi tiradına göre uygulanır, yani RTM’de kullanılan her tedavi tekniğinin sıradanlığı yoktur! RTM’cesi vardır!

Tedavi Yöntemleri