ESWT Terapi

İngilizce adıyla "Extracorporeal Shock Wave Therapy", Türkçe tercümesiyle "Vücut Dışından Uygulanan Şok Dalga Tedavisi" veya kısaca "Şok Tedavi", "Spark Gap Teknolojisi" prensibi ile vücut dışında oluşturulan şok dalgalarının elipsoid şeklindeki bir çelik çanak vasıtasıyla vücudun istenilen bir bölgesinde odaklanmasına dayanan yeni bir 'non-invazif' tedavi şeklidir.

ESWT elektrohidrolik, elektromanyetik ve piezoelektrik prensipleri doğrultusunda çalışır. Elektrohidrolik şok dalgaları, yüksek voltajlı elektrotlu su patlaması altında üretilen yüksek enerjili akustik dalgalardır. Ürolojide şok dalgası (litotripsi), öncelikle ürolitiyaziyi parçalamaya yardım etmek için, ortopedideki (dalga yarışı) şok dalgası ise doku onarımı ve yenilenmesine yardım etmek için kullanılır. Ekstrakorporeal şok dalgası tedavisinin (ESWT) kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarında uygulanması, on yıldan fazla bir süredir devam eder ve esas olarak, dirseğin kalsifik, kalsifik asitli, proksimal plantar faşiti, lateral epikondilit gibi sporla ilgili aşırı kullanım tendinopatilerinin tedavisinde kullanılır. ESWT ayrıca uzun kemik kırığı birlikteliğinin, femur başı avasküler nekrozunun, kronik diyabetik ve diyabetik olmayan ülserlerin ve iskemik kalp hastalığının tedavisinde de kullanılır.

RTM sisteminde ESWT Terapi (Extracorporeal ShockWave Therapy), Regeneration aşamasında yer alır. Tedavi triadında ise, bedenin temizlenmesi ve sistemlerin desteklenmesi süreçlerinde görevlidir. Cisim bedeni ve elektriksel beden yapıları üzerinde etkilidir. RTM sisteminde ESWT Terapi uygulamalarıyla, cisim bedenindeki iyileşme sürecinin hızlanması, kas ve iskelet yapısına olumlu tesir sağlanması ve elektriksel bedende oluşmuş hasarların tedavisi amaçlanır.

ESWT elektrohidrolik, elektromanyetik ve piezoelektrik prensipleri doğrultusunda çalışır. Elektrohidrolik şok dalgaları, yüksek voltajlı elektrotlu su patlaması altında üretilen yüksek enerjili akustik dalgalardır. Ürolojide şok dalgası (litotripsi) öncelikle ürolitiyaziyi parçalamaya yardım etmek için, ortopedideki (dalga yarışı) şok dalgası ise doku onarımı ve yenilenmesine yardım etmek için kullanılır. Ekstrakorporeal şok dalgası tedavisinin (ESWT) kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarında uygulanması on yıldan fazla bir süredir devam etmektedir. Esas olarak, dirseğin kalsifik, kalsifik asitli, proksimal plantar faşiti, lateral epikondilit gibi sporla ilgili aşırı kullanım tendinopatilerinin tedavisinde kullanılır. ESWT ayrıca uzun kemik kırığı birlikteliğinin, femur başı avasküler nekrozunun, kronik diyabetik ve diyabetik olmayan ülserlerin ve iskemik kalp hastalığının tedavisinde de kullanılır.