Fitoterapi

Bitkisel tedavi olarak tanımlanan Fitoterapi'nin geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanır.

Fitoterapi, kelime anlamıyla bitkisel tedavi olarak tanımlanabilir. Kimyasal ilaç sektörünün etkinliği ve baskın tavrı insanların bu yöntemi göz ardı etmesine, bir anlamda da zihinlerinden silmesine sebep olmuştur. Her ne kadar zaman içerisinde göz ardı edilen bir yöntem olsa da, insanların biraz da zaruretten kaynaklanan artan ilgisi, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere Fitoterapi'yi gündeme getirmiştir. Bugün WHO (Dünya Sağlık Örgütü) bu tür tedavilere onay vermektedir.

Bize göre bitkisel tedaviler, mutlaka uzman kişi ve kuruluşlar tarafından yönlendirilmelidir. Bilinçsiz tüketilen bitkisel ürünler fayda yerine zarar verebilirler. Bu nedenledir ki, fitoterapötikler doktor kontrolünde, bu işte ehil olan eczacılar ve sağlık kuruluşları tarafından hazırlanmalıdır.

Fitoterapi doğru kişiler tarafından uygulanmış da olsa, bir alternatif ya da tamamlayıcı yöntem değildir. Kanaatimiz odur ki; bir doktor tarafından reçete edilen sentetik ilaç ne ise, fitoterapötik de o mahiyette önemli ve hassas davranılması gereken bir ilaçtır. Fitoterapi her ne kadar hastalıkların tedavisinde yer alsa da; bedene, beden yapılarına, bedenin işleyişine ve hastalıkların oluşumuna farklı bakan RTM modülünde, bu tedavi yöntemine bakış açısı daha özeldir.

Dörtlü beden yapısı (cisim bedeni, enerji bedeni, elektriksel beden ve kanal bedeni) ve tedavi triadı (DNA bilgi değişikliğinin geriye çevrilmesi, sistemlerin desteklenmesi, bedenin temizlenmesi) kurgusu ile hareket eden RTM modülünde, Fitoterapi sistemin tam merkezinde yer alır. RTM sistemindeki ‘Remember&Regeneration’ aşamalarında bitkisel tedaviden en üst seviyede faydalanılır.

RTM sisteminde temel tedavi yaklaşımı; DNA’da meydana gelen değişikliğin geriye çevrilmesi, bu süreç yaşanırken kirlenen bedenin temizlenmesi ve bozulan sistemlerin desteklenmesi şeklindedir. DNA’daki değişikliği tersine çeviren, yani hatırlatma sürecini başlatan ‘Remember’ grubu bitki karışımlarıdır. Bu karışımlar, evrensel bilgiyi içinde barındıran, tohumsal yapılardan oluşturulmuş fitoterapötikleri kapsar.

Tedavinin bir diğer aşaması olan temizlenme ve sistemlerin desteklenmesi aşamasında ise, ‘Regeneration’ grubu bitki karışımları görev alır. Bu ürünler bitkilerin toprak üstü yapılarından müteşekkil karışımlardır.

Fitoterapi'yi merkeze alan RTM sistemi kombinasyonları, 4 beden yapısına da etki eden ve triadın tüm aşamalarında görev alan, tamamen kendine has ve eşsiz karışımlardır.