Huber Motion Lab

“Huber Motıon Lab”ın sisteme yüklü programlarıyla bedene mobilizasyon, esneklik, kuvvet, dayanıklılık kazandırması amaçlanır.

Kasları kinetik ve fonksiyona dönük çalıştırıyor olmasının avantajı ile özellikle gövde kaslarını çalıştırarak, koordinasyon ve denge açısından geçmişe dönük gelişmelerin rakamsal izlenebildiği uygulamaları içerir.

Huber Motion Lab ile;

- Derin ve yüzeysel kasların güçlendirilmesi,

- Hareketlerin koordinasyonu,

- Duruşun/Postürün düzeltilmesi,

- Eklemlerin güvenli sınırlarda mobilizasyonu,

- Core stabilizasyonda artış,

- Vücut kompozisyonu ve yağ oranlarında pozitif yönlü değişiklik amaçlanır.

En sık görülen fizyoterapi yaklaşımlarının uygulamasında oldukça önemli avantajlara sahiptir. Ayrıca birçok sportif aktiviteyi güçlendirmek ve vücudu şekle sokmak için de oldukça etkili bir cihazdır. Fiziksel performansı arttırırken, kişinin sağlığına zarar vermeden kontrollü fiziksel aktivite uygulamaya olanak sağlayan yegane cihazdır. Bağımsız olarak uygulanabileceği gibi özellikle “Alliance” ile koordineli çalışması durumunda tedavide daha hızlı sonuçlar alındığı görülmüştür.

RTM sisteminde Huber Motion Lab, Remember ve Regeneration aşamalarında yer alır. Tedavi triadında ise, bedenin temizlenmesi ve sistemlerin desteklenmesi süreçlerinde görevlidir. Cisim bedeni ve elektriksel beden yapıları üzerinde etkilidir. RTM sisteminde Huber Motion Lab uygulamalarıyla, cisim bedeninde olması gereken hareket süreçlerinin hatırlanması, doğru kas gelişiminin sağlanması, yıpranan dokuların hızlı onarılması, dolaşım sisteminin desteklenmesi, fascia üzerine etkisiyle elektriksel bedende var olan düzensizliklerin giderilmesi hedeflenir.