Kolon Hidro Terapi

Eski Mısırlılar geçmişte toksinlerin bağırsaklarda ayrışma sonucu oluştuğuna, oradan dolaşım sistemine girdiğine, ateşe ve irine neden olduğuna inanıyorlardı.

Eski Yunanlılar ise, Mısırlılardan aldıkları bu düşünceyi benimseyip, geliştirerek, Avrupa medeniyetine aktardılar. 19. yüzyılda, biyokimya ve mikrobiyoloji alanındaki çalışmalar, otointoksikasyon hipotezini destekledi ve Kolon Terapi çok sık başvurulan bir uygulama oldu.

Kolon temizliği (kolon tedavisi olarak da bilinir), herhangi bir dışkı birikimini kaldırarak spesifik olmayan toksinleri kolondan ve bağırsak kanalından çıkarmaya yardımcı olan bir dizi alternatif tıbbi tedaviyi içerir. Özellikle kalın bağırsakların temizlenmesi için kullanılır. Kolon Hidroterapi, özel bir cihaz ile arıtılmış, sterilize edilmiş, insan beden ısısına yakın bir sıcaklıktaki su ve kısmi basınç ile özel bir masaj uygulamasını içeren, kalın bağırsakların temizlenmesi işlemidir.

RTM sisteminde Kolon Hidro Terapi (Colon Hydrotherapy), Regeneration aşamasında görev alır. Tedavi triadında ise, bedenin temizlenmesi ve sistemlerin desteklenmesi süreçlerinde görevlidir. Kolon Hidro Terapi, cisim bedeni üzerinde etkilidir. RTM sisteminde Kolon Hidro Terapi uygulamalarıyla, cisim bedeninin temizlenmesi, boşaltım sisteminin desteklenmesi ve iyileşme süreçlerinin hızlanması amaçlanır.