Lenfatik Drenaj

Lenfatik masaj, genellikle ‘Lenfatik Drenaj’ olarak adlandırılır. Lenfatik Drenaj, lenf sıvısının vücut etrafındaki dolaşımını uyarmak için özel olarak geliştirilmiş bir lenfatik masaj terapisidir.

Uygulama bir anlamda nazik, ritmik bir masaj tedavisidir. Bu uygulamayla vücutta biriken atıkların ve toksinlerin lenfatik sistemden uzaklaştırılması ve iyileşmenin hızlandırılması hedeflenir. Lenfatik masaj, yaralanma veya ameliyattan sonra oluşan şişliğin önlenmesine ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olur.

Lenfatik Drenaj'da temel amaç, lenfatik ve dolaşım sisteminin verimini arttırmaktır. Lenfatik Drenaj, tutulan sıvının hacmini ve basıncını azaltarak, dolaşımdaki engelleri bertaraf etmeye çalışır. Bu sayede, dolaşım sisteminin tutulan sıvılarını ve toksik atık birikimlerini hızlı bir şekilde dışarı çıkarma kapasitesini arttırır. Pek çok uygulama sonrası hastaların kendilerini oldukça “enerjik” hissetmelerinin sebebi budur.

Lenfa Drenajı, diğer masaj manipülasyonlarından farklı olan, kendine özgü manipülasyonlarla uygulanır. Her masör Lenfa Drenajı uygulayamaz. Bunu uygulayan masörün genel anatomi ve fizyoloji bilgisinin yanı sıra, lenfa anatomi ve fizyolojisini, ayrıca ödeme sebep olan patolojiyi bilmesi gerekir.

RTM sisteminde Lenfatik Drenaj Uygulaması (Lymphatic Drainage Massage), Regeneration aşamasında yer alır. Tedavi triadında ise, bedenin temizlenmesi ve sistemlerin desteklenmesi süreçlerinde görevlidir. Cisim bedeni ve elektriksel beden yapıları üzerinde etkilidir. RTM sisteminde Lenfatik Drenaj uygulamalarıyla, cisim bedeni üzerinde yapılan uygulamaların etkinliğinin artması, dolaşım sisteminin desteklenmesi, detoks sürecinin hızlanması hedeflenir. Fascia koordinasyonu ile elektriksel beden üzerinde iyileşme amaçlanır.