Magneto Terapi

Atomun kendi yapısını koruyan ve diğer atomlarla olan etkileşimini düzenleyen kuvvetlerden bir tanesi elektromanyetik kuvvettir.

Elektromanyetik kuvvet, elektromanyetik dalgalardan oluşur. Elektromanyetik dalgaların toplam enerjisini meydana getiren en küçük enerji parçacığına ise, foton (kuant) denir. Bedenimizin molekül altı düzeydeki iletişimi elektromanyetik sinyaller, yani biyofotonlar yardımıyla gerçekleşir.

Magneto Terapi doğal ve hassas bir tedavi şekli olan ve manyetik alan etkileşimine dayanan, yani girişimsel olmayan fiziksel bir tedavi metodudur. Bu doğal metot, aynı anda birçok hastalığın tedavisinde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Tedavide oldukça geniş bir uygulama alanı olması, kolay uygulanabilirliği, doğal bir metot oluşu ve yan etkisi olmaması Magneto Terapi'yi oldukça önemli kılar. Literatüre bakıldığında manyetik alan tedavisiyle çok farklı sonuçların alındığı görülmekle birlikte, klinik çalışmalarda pulsatif manyetik alanın antienflamatuar, antiödem ve analjezik olarak başta lokomotor sistem olmak üzere pek çok hastalıkta tedavi edici etkileri görülmektedir.

RTM sisteminde Magneto Terapi (Manyetik Alan Tedavisi), Regeneration aşamasında yer alır. Tedavi triadında ise, bedenin temizlenmesi sürecinde görevlidir. Enerji bedeni ve elektriksel beden yapıları üzerinde etkilidir. RTM sisteminde Magneto Terapi uygulamalarıyla, enerji bedenindeki ve elektriksel bedendeki düzensizliklerin giderilerek, en mükemmel hale gelmesi amaçlanır.