Meridyen Tarama

Meridyen Tarama Cihazı; 1953 yılında Alman tıp adamı Dr. Reinhold Voll tarafından, vücuttaki organ ve sistemleri temsil eden akupunktur noktalarındaki bioenerji seviyelerini ölçmek için yapılan, RTM sisteminde de tanılama, check-up ve tedavi amaçlı kullanılan bir cihazdır.

Bu cihaz sayesinde her bir noktanın birbirinden faklı elektrik dirençleri olduğunu keşfetmiştir. Dr. Vall bu noktaların dirençlerini ölçmeyi başararak tanı koymak için ne anlama geldiğini keşfetmiş, aynı zamanda bu noktaların hangi organla bağlantılı olduğunu tespit etmiştir. Meridyen Cihazı, Çin meridyen teorisinin özelliklerine ve homeopati teorisininin prensiplerine dayanarak, Dr. Vall'ın keşfettiği bulgular doğrultusunda çalışma prensipleri oluşturulmuş ve tasarlanmış, teşhis ve tedavi edici özelliği olan bir cihazdır.

Enerji akışını sağlayan kanallar meridyen olarak adlandırılır. Akupunktur noktaları bu hatların üzerinde yer alır. Meridyen kanalları vücuttaki enerji akışını düzenlemenin dışında, vücuttaki organ sisteminin durumunu gösteren bir pencere olarak da kabul edilir. Meridyenler, vücuttaki enerjisel görünümde, bir iç organla etkileşimli bölgeleri temsil ederler. Bu organın bozuklukları, meridyenin vücut yüzeylerine yansıtılabilir. Dr. Vall'ın keşfettiği sistem (EAV) ilkelerine dayalı olarak çalışan meridyen cihazı, organların çalışma düzenini göstererek özellikle tanı ve teşhis koymakta yardımcı olur.

Meridyen Tarama Cihazı, RTM sisteminin teşhis aşamasında;

- Meridyenlerin bozukluklarının tespit edilmesi,

- Organların çalışma seviyelerinin belirlenmesi,

- Beden sistemlerinin çalışma kapasitelerinin tespit edilmesi,

- Enerji kanallarında var olan bloğun belirlenmesi için kullanılır.

RTM sistemindeki temel tanı yöntemlerinin başında gelir. Bu cihazda yapılan sıralı ölçümler, hasta takip aşamalarından biri olarak da kabul edilir. Bu cihazın doğru şekilde kullanılması teşhis ve tedavi süreçlerinin takibi açısından kritik önem taşır. Cihaz çıktılarının doğru yorumlanması tedavi protokolünün oluşturulmasında ciddi öneme sahiptir. Bu cihaz sayesinde, kanal bedeni üzerinde tetkik yapılır.