Reiki Chakra Terapi

Reiki, "Evrensel yaşam enerjisi" olarak tanımlanır. Canlı olma, hayatta olma anlamını içerir.

Reiki iki kelimeden oluşur: "Rei" ve "Ki". Kısaca enerji ve şifadır. Oldukça kolay ve herkes tarafından öğrenilebilen bir tekniktir. Reiki, Ki'den farklı olarak evrensel enerjinin yanı sıra insanda uyandırılmayı bekleyen ruhsal bilgelikle dolu bir yapıya işaret eder. Sonuç olarak Reiki'nin "Ruhsal Bilgelik" ile kazanılmış ruhsal yaşam gücü anlamını içerdiği üzerinde durulur.

Ki, yaşam gücü içeren enerjidir. Hintlilerin "Prana", Çinlilerin "qi" adını verdikleri evrensel enerji, Müslüman ülkelerde "Baraka", Yahudilerde ise "Ruaş" adıyla anılmaktadır. Kimi bilim adamları ise bu enerjiye "Elektromanyetik Enerji" de demektedir. Adı ne olursa olsun evrensel yaşam enerjisi insan için önem taşır. Reiki’ye göre yaşam enerjimiz bizi terk ettiğinde hayat sona erer.

Reiki ne kadar tanımlanmaya çalışılırsa çalışılsın deneyimlemeden, bu enerji ile tanışıp etkilerinden faydalanmadan anlamak zordur. Reiki, enerji kavramı ve uygulamaları ile yeni tanışanlar için tedavi tekniğidir. Yalın ve pozitif etkisi olan bir enerjidir. Uygulaması sadece fiziksel değil aynı paralelde duygusal, zihinsel ve ruhsaldır.

RTM sisteminde Reiki Chakra Terapi, Regeneration aşamasında yer alır. Tedavi triadında ise, sistemlerin desteklenmesi süreçlerinde görevlidir. Reiki Chakra Terapi, enerji beden yapısı üzerinde etkilidir. RTM sisteminde Reiki Chakra Terapi uygulamalarıyla, enerji bedeninde var olan düzensizliklerin giderilmesi hedeflenir.