SIS

SIS, ‘Süper Endüktif Sistem’ teriminin kodlanmış halidir.

Tedavi, yoğunluklu elektromanyetik alan üzerinde terapötik etki oluşturma mantığına dayanır. Bu terapötik etkileri; ağrıda rahatlamaya, kırıkların iyileşmesine, myorelaxation, myostimulation ve eklem mobilizasyonunu desteklemeye yardımcı olmak olarak sıralayabiliriz. SIS, üç farklı ağrı kontrol teorisine dayanır. Her biri, frekans spektrumunda değişiklik gösterir. Bu nedenle SIS tedavisi, kronik ya da akut olsun, tüm bozukluklarda kısa sürede rahatlamaya yardımcı olur.

Eklem mobilizasyonu, eklem kapsülünü çevreleyen kasların tekrarlayan kasılmalarıyla sağlanır. Bu tekrarlayan daralma ile eklem oyun restorasyonuna yol açan manuel eklem mobilizasyonunun yerini alması amaçlanır. Yüksek yoğunluklu elektromanyetik alan, etkilenen bölgedeki kan dolaşımını arttırarak, vasküler ve kıkırdak kallusu oluşumunu destekler. Nöromüsküler doku içindeki elektromanyetik alanın etkileşimi, sinir depolarizasyonu ve kas kasılmalarıyla sonuçlanır. Seçilen stimülasyon sıklığına bağlı olarak kas kolaylaştırma veya güçlendirme elde edilmesi amaçlanır. Kas tonusu kontrolünün spinal seviyesini etkileyerek, artan bir kas tonusunun inhibisyonu sağlanır. Bu mekanizma, spastisitenin meydana geldiği merkezi motor bozukluğunun tedavisine yardımcı olmak için kullanılır.

RTM sisteminde SIS, Regeneration aşamasında yer alır. Tedavi triadında ise, sistemlerin desteklenmesi süreçlerinde görevlidir. Cisim bedeni ve elektriksel beden yapıları üzerinde etkilidir. RTM sisteminde SIS uygulamalarıyla, cisim bedeninde hücre yenilenmelerinin hızlanması, hasarlı dokunun tamiratı, kan dolaşımının hızlanması, dolaşım sisteminin ve kas/iskelet sisteminin desteklenmesi, fascia üzerine etkisiyle elektriksel bedende var olan düzensizliklerin giderilmesi hedeflenir.