Ultrason Terapi

Ultrason; mekanik etki ve ses enerjisi kullanılarak kas spazmları ve ağrının azaltılmasında kullanılan etkili bir tedavi yöntemidir.

Derin ve yüzeysel sıcaklık ve ağrı giderici etkilerinden dolayı çok sık başvurulan tedaviler arasında yer alır. Ses dalgalarının ve mekanik baskının belirlenen frekans ve basınç şiddetinde vücuda uygulanmasıyla kullanılır. Tedavi amacı ile kullanılan ultrason, piezo-elektrik denen bir yöntemle elde edilir. Ultrason uygulamasında dalgalar absorbe edildiği sırada, ısı oluşur. Isı; yağ, kas ve periost gibi dokuların yüzeylerinde daha güçlü etkiye sahiptir. Dokularda meydana gelen ısı arttışı da hücre aktivasyonunu arttırır.

Tedavi sırasında vazodilatasyon oluşturarak kan akımında artış meydana getirir. Metabolizmanın artması sonucu metabolitlerin atılmasını sağlar. Bu sayede enflamasyonları azaltır. Ultrason dalgaları dokularda basınç değişikliklerine sebep olur; bunun sonucunda da dokudaki mekanik reaksiyonlar mikromasaj etkisi gösterirler. Kollajen liflerin birbirinden ayrılması ve bağ dokunun yumuşaması ile adhezyonlar çözülebilir. Bunula beraber ultrason; mikroskobik olarak hücre yapısını serbestleştirir, kan yapımını hızlandırır. Analjezik etkisi vardır. Otonom sinir sistemini güçlendirir ve yumuşak doku yaralanmalarının iyileşmesine katkı sağlar.

RTM sisteminde Ultrason, Regeneration aşamasında yer alır. Tedavi triadında ise, sistemlerin desteklenmesi süreçlerinde görevlidir. Cisim bedeni ve elektriksel beden yapıları üzerinde etkilidir. RTM sisteminde Ultrason uygulamalarıyla, cisim bedeninde hücre yenilenmelerinin hızlanması, hasarlı dokunun tamiratı, kan dolaşımının hızlanması, dolaşım sisteminin desteklenmesi, fascia üzerine etkisiyle elektriksel bedende var olan düzensizliklerin giderilmesi hedeflenir.