Prostat Büyümesi (Benin Prostat Hipertrofisi)

Tedavide kalıcı şifaya ulaşmak, ancak hastalıkların kaynağını ortadan kaldırmakla mümkündür. RTM, hastalıkları “kaynak-neden-sonuç” ilişkisi içinde değerlendirir ve “kaynağı” ortadan kaldırmayı planlayarak tedavi sürecinde kalıcı şifayı hedefler.
Tıptaki adıyla Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) halk arasında iyi huylu prostat büyümesi olarak bilinmektedir. Araştırmalara göre 50 yaş üstündeki erkeklerin %25'inde ve 80 yaş üstündeki erkeklerin %90'ında iyi huylu prostat büyümesi görülebildiği bildirilmiştir.

RTM sisteminde Prostat büyümesine yaklaşım modern ve diğer tıp ekollerinden oldukça farklıdır. RTM sisteminde hedef; direkt olarak bu hastalığın yansıması olan belirtileri ortadan kaldıracak işlemleri yapmak değildir. Bireye özgü iyi huylu prostat büyümesine sebep olan nedenlerin ortaya konup hastalığın kaynak kısmını tespit etmektir. Tedavide ise amaç hastalığın kaynak kısmının ortadan kaldırılarak sorun olan bölgedeki hücresel işlevler ve mimarinin normale dönmesini sağlamaktır.

Kısaca prostat büyümesine bakalım…

Prostatın Fonksiyonu Nedir?

Prostat idrar torbasının hemen altında yer alan bir salgı bezidir. Asıl işlevi meniyi oluşturan sıvının bir kısmını salgılamak olan prostatın içerisinden idrar kanalı geçmektedir. Prostat büyürse içinden geçen üretrayı (idrar kanalı) sıkıştırıp idrar akışını güçleştirebilir ve hatta tamamen durdurabilir.

Prostat hastalıkları nelerdir?

Prostat iltihabı (Prostatit)

Tıptaki adıyla Prostatit prostat bezinin iltihaplanması durumudur. Her yaştaki yetişkin erkekte görülebilen bu hastalığın bazen bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklandığı görülse de, çoğu kez mikrobik bir durum bulunmayıp, kaynağı tespit edilemeyebilir. Prostatit sırasında gelişen inflamasyon sebebiyle prostat bezi şişer ve ağrıya neden olur.

İyi huylu prostat büyümesi (BPH=Benign Prostat Hiperplazisi)

Prostat bezinin iyi huylu olarak büyümesi tıp dilinde Benign Prostat Hiperplazisi şeklinde isimlendirilmektedir. 45 yaşı geçen erkeklerde, prostat bezinin orta bölümündeki hücrelerin çoğalması ve dokuların genişlemesi nedeniyle idrar kanalı baskılanarak, idrar akışı yavaşlayabilmektedir.

Prostat kanseri

Prostat bezinde gelişen kanser için evresine ve derecesine göre uygulanan farklı tedavi yöntemleri mevcuttur. Diğer bazı kanser türlerine kıyasla yavaş seyirli ve değişken davranışlı olarak bilinen prostat kanserinin tedavisinde, özellikle erken teşhis edildiğinde olumlu sonuçlar alınabilmektedir.

Prostat Büyümesi Nedir?

45 yaş üzerinde başlayarak, daha ileri yaşlardaki erkeklerde sıklıkla rastlanan, çeşitli sebeplerle ortaya çıkan, prostat hacminin artması durumudur.

Prostat Büyümesi Neden Olur?

Günümüzde BPH gelişiminin nedenleri halen net olarak bilinmemektedir. Dolayısıyla risk faktörlerinin ne olduğu da tam olarak tespit edilememiştir. Bilinen en önemli unsur, iyi huylu prostat büyümesinin ileri yaştaki erkeklerde görülmesi ve bir sebeple ergenlik öncesinde testisleri alınmış olan erkeklerde görülmemesidir. Buradan yola çıkan uzmanlar yaş ve testis işlevi ile ilgili etkenlerin BPH oluşmasında rol oynadığını düşünmektedirler.

Erkeklerin testislerden yaşam boyunca testosteron (erkeklik hormonu) üretilirken, vücutlarında az miktarda da olsa östrojen de (kadınlık hormonu) bulunmaktadır. İleri yaşlarda kandaki aktif testosteron hormon düzeyinin azalmasıyla beraber östrojen oranının artması söz konusu olmaktadır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, BPH oluşumunda yaşlanmayla birlikte, prostat içinde daha etkin oranda görülmeye başlanan östrojenin, bazı temel hücre gelişimlerini tetikleyebildiğini göstermektedir.

Bazı araştırmacılar, ilerleyen yaşla birlikte kandaki testosteron düzeyi azalsa da, prostat bezindeki DHT düzeylerinin arttığını ve biriktiğini belirtmiştir. Testosteron hormonunun aktif hali olan Dihidrotestosteron (DHT) hormonundaki miktar artışının, prostat hücrelerindeki gelişimi tetiklediği düşünülmektedir. Bir sebeple DHT üretimi olmayan erkeklerde BPH gelişmemesi de, bu teoriyi destekleyen unsur olmuştur.

Diğer bir teoriye göre erken gelişim döneminde oluşan kimyasal ve genetik değişikliklerin, ileride BPH gelişmesine yol açtığı belirtilmektedir. Buna ilave olarak yaşın ilerlemesiyle ve hormonlar gibi diğer faktörlerin de etkisiyle prostat büyümesinin tetiklendiği düşünülmektedir..

Prostat Büyümesi Belirtileri Nelerdir?

Prostattaki büyümenin seviyesine bağlı olarak şikâyetler de değişiklik gösterir. Çoğunlukla 50 yaşı itibariyle başlayarak, yaş ilerledikçe artar. Belirtiler mesane ve idrar kanalının prostat tarafından baskılanmasının bir sonucudur.

 • İdrar akışında zayıflama
 • İdrar çıkışının gecikmesi
 • İdrara sık çıkma ihtiyacı
 • Geceleri sık sık idrara çıkma
 • Mesanenin geç boşalması
 • Mesanenin tam boşalmaması hissi
 • İdrar bittikten sonra damlama olması
 • Sıkça yaşanan idrar yolu enfeksiyonu
 • Mesanede taş oluşması

Prostat Büyümesi Tanısı Nasıl Konulur?

Öncelikle hastanın öyküsü dinlenir ve fiziki muayene yapılır. Prostat bezinin boyutu ve yapısı muayene edilir.

Prostat ya da idrar yolu enfeksiyonu belirtileri prostat büyümesine benzeyebileceği için, enfeksiyon ve diğer araştırmalar için idrar örneği alınır.

Prostat kanseri ihtimalini elemek için PSA (Prostat spesifik antijen) değerine bakmak üzere kan testi yapılabilir. Prostat kanserinde PSA değerinde artış görülebilse de, bu değer iyi huylu prostat büyümesi de dâhil olmak üzere birçok başka nedenle de yükselebilir. Bu nedenle, testin yapılıp yapılmayacağına avantajları ve dezavantajları değerlendirilerek karar verilir.

BPH tanısı koymak için idrar akım hızı ölçümü yapılarak saniyede ne miktarda idrar atıldığı kontrol edilir.

Ultrason görüntülemesi ile prostatın hacminin ne kadar arttığı görülebilir. Ayrıca, artık idrar tayini için yani, idrar yaptıktan sonra mesanede halen ne kadar idrar kaldığını anlamak için de ultrasondan faydalanılır.

RTM Sisteminde prostat büyümesine Yaklaşım

RTM Sisteminde prostat büyümesinin Nedeni

Bedenimiz iç ve dış etmenlere karşı sürekli bir denge içindedir. Bu denge ile yaşam gelişerek devam eder. Denge sürecinde bir aksaklık veya sorun oluştuğunda hastalıklar ortaya çıkar. Hastalıkları, iç ve dış olumsuz şartlara karşı yaşamın devam etmesi için bedende oluşturulan yeni denge veya yeni ayarlar olarak görebiliriz.

RTM Sisteminde bedende yeni ayarların devreye girmesine neden olan Hastalık Triadı denilen kaynak modeli vardır. Bedende Kirlenme, Sistem Bozuklukları ve DNA’da kod değişikliğinin (Epigenetik) olduğu bu üçlü yapı iyi huylu prostat büyümesinde şöyle işlemektedir.

KİRLENME:

Üriner sistem bedenimizden atılan birçok toksinin atım noktasıdır. Bu sistemdeki toksik yük artışı ve hücresel düzeydeki mikrosirkülasyondaki (dolaşım) bozulma sistemin değişik bölümlerindeki süreçleri aksatır. Prostat hiperplazisinde prostattaki toksik yükün artışı ve bu bölgede kanın viszkozitesinin artışı zamanla bu organın hücresel döngüsünde ve doku mimarisinde bozulmalara neden olur ve prostat hücreleri hayatta kalabilmek için yeni bir hücresel kurgu ortaya koyacaktır.

SİSTEMLERDE BOZULMA:

Prostat genitoüriner sistemin bir parçasıdır. Gerek üriner sistem gerekse genital sistemdeki detoks, dolaşım ve hormonal süreçlerdeki dengesizlikler prostat bezi ile ilgili hücre kurgusunda değişikliklere neden olacaktır. Bununla birlikte yaşla beraber erkeklerde testosteron hormonunun azalması, östrojen hâkimiyeti gibi nedenler prostat bezi boyutunu etkilemektedir.

DNA’DA BİLGİ DEĞİŞİKLİĞİ:

Yukarıda anlattığımız bedendeki kirlenme ya da sistemlerdeki bozukluklar gibi nedenler DNA’da bilgi değişikliği yapar. Bu bilgi değişikliği neticesinde prostat hücrelerinin sayı ve yapıları farklılaşmaya başlar. Aslında prostat dokusundaki bu değişiklik genitoüriner sistemdeki aksaklıkları telafi etmek için bedenin oluşturduğu bir ayar değişikliğidir.

RTM Sisteminde Prostat Büyümesi Hastalığının Tedavisi

RTM Sisteminde hastalık denilen süreç, aslında hayatın devam ettirilmesi için gerekli olan yeni ayar noktalarıdır. Tedavinin esası hastalığın belirtilerini ortadan kaldırmak değil sorunun kaynağını oluşturan hastalık triadının TEDAVİ TRİADI ile çözümlenmesidir.

Tedavi Triadı: Bedende normal denge durumuna dönüş, genitoürüner sistemin sorun olan bölgesinde ortaya çıkan hücresel ve dokusal değişimin normale dönmesi için detoks sürecinin başlatılması hedeflenmektedir. Bedendeki detoks sayesinde bölgedeki mikrosirkülasyon düzenlenmesi, hücre yapısı ve doku mimarisindeki süreçlerin geri çekilmesi ve bu sayede normal hücresel döngünün sağlanması hedeflenmektedir.

Sistemlerdeki dengesizliğin giderilmesi, genitoüriner süreçlerdeki blokajların açılarak işleyişin normalleşmesi temel amaçtır.

En nihayetinde bedenin detoks faaliyetleri sağlanarak, bozulan sistemler düzenlenir ve DNA’daki epigenetik değişikliklerin birincil ayar noktalarına döndürülmesi sağlanır. Buradaki bir diğer önemli husus ise sürecin tamamen kişiye özgü farklılıklar göz önüne alınarak yürütülmesidir.

Tedavi triadının ana omurgası RTM Fitoterapötikleridir. Fitoterapi protokolü, kişiden alınan ayrıntılı anamnez, laboratuvar ve görüntüleme bulguları ile RTM kliniklerine özgü yapılan ölçümler değerlendirilerek belirlenmektedir.

RTM Fitoterapi protokolü ile kaynak kısmını oluşturan hastalık triadı geri çekilerek tedavi edilmektedir. Bitkilerin tohum kısımları ile bedenin bilgilendirilmesi sağlanarak yeni ayar sabitlerini belirleyen DNA’daki epigenetik değişikliklerin normale döndürülmesi hedeflenir. Bu bilginin normalleşmesi sürecine bedenin de uyum sağlaması için bitkilerin yapraksı kısımları kullanılarak, bedende detoks faaliyetlerinin hızlanması ve sistemlerin düzenlenmesi ile tedavi triadı devreye sokulur.

Zaten hastalık triadını geri çektiğinizde beden kendiliğinden norm formuna geçecektir.

Ayrıca prostat büyümesinde, hacamat ve bölgesel ozon enjeksiyonları ile bölgesel detoks faaliyetlerinin hızlandırılması ve mikrosirkülasyonun yeterli hale gelmesi, akupuntur ve fasya modülasyonu ile de hem enerji meridyenlerindeki blokajların açılması, hem de fasya blokajlarının ortadan kaldırılması hedeflenir.

Tedavi sürecini hızlandırmak maksadıyla Manuel Terapi, Manyetik alan, Lazer, USG ESWT tedavisi gibi diğer geleneksel tıp yöntemleri de hastanın ihtiyacına göre planlanabilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Prostat Ameliyatı Nedir?

Prostat büyümesinde, diğer tedavilere yanıt vermeyen veya diğer yöntemlerin zamanla yetersiz kaldığı vakalarda ameliyat uygulanması düşünülebilmektedir. Bunun yanı sıra prostat büyümesine eşlik eden; mesane taşı oluşumu, tekrarlayan idrar yolun kanamaları, sık yaşanan idrar yolu iltihabı ve idrarı hiç boşaltamama tabloları söz konusuysa ameliyatlı tedavi planlanmalıdır.

Prostat büyümesinin ameliyatla tedavisi nasıl yapılır?

Prostat büyümesinin ameliyatla tedavisindeki amaç büyüyen prostat dokusunun çıkarılması, yok edilmesidir. Prostat ameliyatının yöntemini belirlerken hastanın yaşı, durumu, ilave hastalıkları, prostatın büyüklüğü, kullanılan ilaçlar gibi unsurlar dikkate alınır.

Prostat ameliyatında kullanılan yöntemler

 • Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TUR-P)
 • Açık Prostatektomi
 • Prostat Cerrahisinde Lazer
 • HoLEP

HoLEP nedir? HoLEP ameliyatının özellikleri nelerdir?

Günümüz tıbbında giderek yaygınlığı artan bir artan yöntem olan HoLEP, Holmiyum Lazerle Prostat Enükleasyonu anlamına gelmektedir ve prostat dokusunun tamamen çıkarılmasına yönelik yeni bir kapalı cerrahi yöntemdir. Açık ameliyattakine benzer sonuçlar alınan, ancak Holmiyum lazer ile kapalı olarak gerçekleştirilen bir prostat ameliyatıdır.

HoLEP ameliyatı için hangi hastalar uygundur?

Holep ameliyatı prostat büyümesi olan ve cerrahi tedavi gerektiren tüm vakalarda ve her boyuttaki prostat büyümesinde uygulanabilir.

İyi Huylu Prostat Büyümesi Kanser mi?

Adından da anlaşılacağı gibi, iyi huylu prostat büyümesi kanser değildir.

Prostat Büyümesi Nasıl Önlenir?

Yaş alma, aile kalıtım öyküsü, sağlıksız beslenme alışkanlığı, bazı vitamin değerleri ve hormonların prostat sorunları üzerinde etkili olduğu bilinmektedir.. Bu sebeple olumlu yönde geliştirilecek olan beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri sayesinde prostat hastalıklarına karşı önlem almak mümkün olabilmektedir.

Prostat Büyümesi Tedavi Edilmezse Ne Olur?

İyi huylu prostat büyümesi tedavi edilmediğinde idrar yapma zorlukları artarak devam eder. Ayrıca ileri evrelerde idrarda kanama, tekrar eden idrar yolu enfeksiyonlar, böbrek fonksiyonlarında bozulma ve mesane taşları gibi sorunlar yaşanabilmektedir.

Prostat büyümesi (BPH)’nin cerrahi tedavisinde kullanılan lazerli yöntemler nelerdir?

Kişinin sağlık durumuna ve prostatının özelliklerine göre diod, greenlight, holmium lazer gibi farklı endoskopik lazer yöntemleri tercih edilebilmektedir.

Prostat büyümesine ne iyi gelir?

Özellikle E vitamini, selenyum ve çinko bakımından zengin gıdalarla, sağlıklı ve dengeli beslenmek prostat büyümesine iyi gelebilir. Bunun yanı sıra vücut ağırlığının sağlıklı seviyede tutulması ve düzenli fiziksel aktivite yapmak gibi faktörler de hastalıktan korunmak için fayda sağlayabilmektedir.

Prostat büyümesi cinsel hayatı etkiler mi?

Prostat büyümesi olan bazı hastalarda sertleşme bozukluğu, iktidarsızlık gibi erektil disfonksiyon sorunları oluşabilmektedir. Ayrıca ejakülasyon yani boşalma ile ilgili sorunlar da meydana gelebilir. Dolayısıyla prostat rahatsızlıkları cinsel yaşamı olumsuz yönde etkileyebilir.

Prostat normal büyüklüğü kaç olmalı?

Üretrayı yani idrar kanalını saran prostat salgı bezinin normal büyüklüğü yaklaşık olarak bir ceviz kadardır. Normal ağırlığı 20 gram civarında olup, ilerleyen yaşla biraz büyüme olabilir. Çoğunlukla 40 yaş üstünde 40 grama kadar olan ağırlık prostat için normal kabul edilir.

Prostata hangi bitki çayı iyi gelir?

Yeşil çay ve kuşburnu çayının prostata iyi geldiği düşünülmektedir.

Yürüyüş prostata iyi gelir mi?

Amerika’da 30 binden fazla erkek üzerinde yapılan bir araştırmada düzenli egzersiz yapan erkeklerde prostat büyümesi ve idrar zorluğu şikâyetlerinin azaldığı belirtilmiştir. Başka bir araştırmada ise 3 ay boyunca düzenli yürüyüş yapan erkeklerde kronik prostat enfeksiyonlarının hafiflediği ortaya konmuştur.

Prostata hangi meyve iyi gelir?

Hasara ve hastalığa neden olabilecek olan serbest radikalleri vücuttan atmaya yardımcı olan antioksidanları içeren çilek, ahududu, yaban mersini ve böğürtlen gibi meyveleri tüketmek faydalıdır.

GreenLight Nedir?

Prostat büyümesinin cerrahi tedavisi amacıyla geliştirilmiş olan bir lazer sistemidir. Greenlight lazer ışınları üretra boyunca ilerletilen bir teleskop vasıtasıyla prostata iletilip, büyümüş olan prostat dokusunun buharlaştırılması için kullanılmaktadır.

Kahve prostata iyi gelir mi?

Alkollü içecek, kahve veya çay tüketimini azaltmak mesane irritasyonunu engeller. Bununla beraber bazı araştırmalara göre, makul miktarda ve doğal kahve tüketmenin içeriğindeki flavonoidler sayesinde prostat kanserinin oluşma riskini, agresifliğini ve ilerleme hızını azalttığı belirtilmiştir.

Stres prostatı etkiler mi?

Birçok hastalıkta olduğu gibi prostat hastalıklarının gelişiminde stresin rolü vardır. Stres anında salgılanan hormonların da prostat bezinin üzerinde etkisi bulunmaktadır.

Prostat iltihabı nedir belirtileri nelerdir?

Prostat bezinin iltihabı Prostatit olarak adlandırılır. Bazen mikrobik bir enfeksiyondan kaynaklanabileceği gibi, bazen de sebebi belirlenemeyebilir. Her yaştaki erkekte görülebilen bu hastalığın belirtileri ise prostat bezinde şişme ve ağrıdır.

Prostatit kanser yapar mı?

Konuyla ilgili yapılmış olan birçok çalışma Prostatit ile prostat kanseri arasında ilişki olmadığını göstermiştir. Prostatitte oluşan enfeksiyon PSA tahlilini yükseltebiliyor olsa da, prostat kanserine sebep olmadığı ispat edilmiştir.

Prostat ameliyatı geçiren birinin çocuğu olur mu?

Eğer prostat ameliyatı öncesinde kişinin sertleşme fonksiyonlarında anormallik yoksa, ehil doktorlar tarafından modern tekniklerle uygulanan bir prostat büyümesi ameliyatı sonrası, başarı oranı %98-99’dur. Ancak, ameliyatta prostat kazındığı için, yumurtalıklardan çıkan meninin bir kısmı idrar torbasına, bir kısmı da dışarıya atıldığından, prostat ameliyatlarından sonra dışarıya çıkan meni miktarında azalma görülebilir. İleri yaşta olup çocuk sahibi olmak isteyen erkekler için bu durum göz önüne alınmalıdır.

İçindekiler

İçeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.