Detaching Pack

Yaşamımız boyunca birçok hastalığa maruz kalırız. Maruz kaldığımız bu rahatsızlıkların ve baskılayıcı yaklaşımla hastalıklara sebep olan alt yapının ortadan kaldırılmaması sebebiyle tedavi edilemeyişi, belli zamanlarda hastalığın kendini hissettirmesi, bu hastalıklara duçar olan kişilerin zaman içerisinde bu durumu hayatının bir parçası olarak kabul etmesine sebep olur. RTM sistemi içerisinde yer alan “Detaching Pack” yaklaşımı işte bu insanların hayatını çekilmez yapan, yaşamını güçleştiren, bedenine yerleşen ve tüm hayatını etkileyen hastalıkların bedende tümüyle arındırılmasını hedefleyen protokolleri içerir. Detaching Pack yaklaşımındaki temel gaye, kişinin artık bir ur gibi bedenine yerleşen hastalıkları onlardan söküp almak ve tam anlamıyla sağlıklı bir hayata ulaştırmaktır. Detaching Pack, tanımlı hastalıklara göre farklı yaklaşımlar sergiler ve bunu da kendi içinde gruplandırır.

“Detaching Pack“ yaklaşımı içerisinde yer alan “Kardio Healthy” alt yaklaşımı; Hipertansiyon, Koroner Arter Hastalığı, Kalp Yetmezliği, Venöz Yetmezlikler, Varis, Hemoroid, Glokom, Varikosel, Buerger Sendromu, Beyin Damar Hastalıkları, Periferik Damar Hastalıkları, Romatizmal Kalp Hastalıkları, Konjenital Kalp Hastalıkları, Derin Ven Trombozu Ve Pulmoner Emboli, Huzursuz Bacak Sendromu hastalıkları üzerinde yoğunlaşır.

“Detaching Pack“ yaklaşımı içerisinde yer alan “Respiratory Healthy” alt yaklaşımı; Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), Astım, Amfizem, Interstisyel AC, AC Nodül, Boğaz Hastalıkları, Tonsilit, Farenjit, Tonsillofarenjit – Komplikasyonları, Kistik Fibrozis (KF), Bronşiyolit, Kronik Bronşit, Mesleki Astım Ve Mezotelyoma, Asbestoz, Silikoz, Pulmoner Hipertansiyon, Pnömoni (Zatürre), Plevral, Effüzyon, Akciğer Kanseri, ÜSYE (Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları), Allerjik Rinit, Nazal Polipler, Sinüzit hastalıkları üzerinde yoğunlaşır.

“Detaching Pack“ yaklaşımı içerisinde yer alan “Mind Healthy” alt yaklaşımı; Uyku Bozuklukları, Anksiyete, Depresyon, Bipolar Bozukluk, OKB (Obsesif Kompülsif Bozukluk) hastalıkları üzerinde yoğunlaşır.

“Detaching Pack“ yaklaşımı içerisinde yer alan “Endo Healthy” alt yaklaşımı; Diyabetüs Mellitüs/İnsülin Direnci, Hipertroidi, Hipotroidi, Hipofizer, Hipofiz Adenom, Sürrenal Adenom, Haşimato Troidi, Troid Nodül hastalıkları üzerinde yoğunlaşır.

“Detaching Pack“ yaklaşımı içerisinde yer alan “Canser” alt yaklaşımı; Cilt, Akciğer, Meme, Yumuşak Doku, Lenfoma, Lösemi (KLL+AML+ALL), Serviks, Glial Beyin Tümörü, Özefagus (Yemek Borusu), Mide, Bağırsak, Karaciğer, Pankreas hastalıkları üzerinde yoğunlaşır.

“Detaching Pack“ yaklaşımı içerisinde yer alan “Gastro Healthy” alt yaklaşımı; Gastroözefageal Reflü, Peptik Ülser, Duodenal Ülser, İrritabl Bağırsak Sendromu, Crohn, Ülseratif Kolit, Çölyak, Karaciğer Hastalıkları, Kolelitiazis, Kolesistit, Gastrit, Dispepsi, Diare, Pankreas İltihapları (Pankreatit), Kronik Konstipasyon, Karaciğer Hastalıkları (A, B, C Hepatit, Siroz, Sarılık), Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalıkları üzerinde yoğunlaşır.

“Detaching Pack“ yaklaşımı içerisinde yer alan “Woman’s Healthy” alt yaklaşımı; Amenore, Dismenore, Myom, Overkisti, İnfertilite, Endometrial Hiperplazi + Hipoplazi, Vaginit, PID, Polikistik Over hastalıkları üzerinde yoğunlaşır.

“Detaching Pack“ yaklaşımı içerisinde yer alan “Man’s Healthy” alt yaklaşımı; İmpotans, İnfertilite, Erken Boşalma, BPH, Prostatit hastalıkları üzerinde yoğunlaşır.

“Detaching Pack“ yaklaşımı içerisinde yer alan “Urine Healthy” alt yaklaşımı; Üriner Enfeksiyon, Sistit, Üretral Darlık, Mesane Fonksiyon Bozukluğu, Nefrolitiazis, Akut Böbrek Yetmezliği, Kronik Böbrek Yetmezliği, Nefrit Vur, Nefrotik Sendrom, Kronik Sistit hastalıkları üzerinde yoğunlaşır.

“Detaching Pack“ yaklaşımı içerisinde yer alan “Derma Healthy” alt yaklaşımı; Egzama, Ürtiker, Seboreik Dermatit, Akne, Cilt Lekeleri, Alopesi, Benler, Mantar (Tinea), Samyeli (P.Versicolor), Siğil (Conduloma), Herpes (Uçuk), Saç Dökülmesi, Gül Hastalığı (P.Rosea), Atopik Dermatit, Perioral Dermatit, Psoriasis (Sedef), Vitiligo (Ala), Molluscum Contagiosum, Zona (Gece Yanığı), Eritem Fiks, Folikülit (Kıl Kökü İltihabı), Keratosis Pilaris, Kaşıntı, Nasır (Kallus, Klavus), Liken Planus, Sebase Hiperplazi, Tırnak Sorunları, Hidradenitis Supparitiva (Köpek Memesi) hastalıkları üzerinde yoğunlaşır.

“Detaching Pack“ yaklaşımı içerisinde yer alan “Immun Healthy” alt yaklaşımı; Otoimmün Bozukluklar, Allerjiler, İmmün Sistem Yertsizlikleri, Behçet, SLE, RA, Gıda Alerjileri, Çölyak, Ülseratif Kollit, Crohn hastalıkları üzerinde yoğunlaşır.