DFNS Pack

Sağlık, maalesef ki kaybedildiğinde kıymeti anlaşılan bir değerdir. Fakat olması gereken şey bu değer elinizdeyken onu korumak, sağlıklı olma halini sürdürmek ve zamana ve mekana bağlı etkilere karşı tedbir almaktır. Sürekli sağlıklı, genç ve güzel kalmak insanlık tarihi boyunca en büyük gaye olmuşken, bu değerin kaybedildiğinde anlaşılması ayrı bir tezatı teşkil eder. RTM sistemi içerisinde yer alan “DFNS Pack” yaklaşımı, hastalanmadan ya da tanımlı herhangi bir hastalığı olmadan, kişilerin daima bedenen ve ruhen sağlıklı kalmasını hedefleyen protokolleri içerir. Yaşa, cinsiyete, kişinin özel pek çok durumuna göre farklı düzenlemeleri içeren DFNS Pack yaklaşımında, kişinin hastalanmaması ve sürekli sağlıklı kalması hedeflenmekte, tam sağlıklı bir hayatı sürdürmesi amaçlanmaktadır.