Ankilozan Spondilit

Tedavide kalıcı şifaya ulaşmak, ancak hastalıkların kaynağını ortadan kaldırmakla mümkündür. RTM, hastalıkları “kaynak-neden-sonuç” ilişkisi içinde değerlendirir ve “kaynağı” ortadan kaldırmayı planlayarak tedavi sürecinde kalıcı şifayı hedefler.
Ankilozan spondilit omurganın hareket kabiliyetini azaltan, ilerleyen zamanda duruş bozukluğuna ve ağrılara yol açan, kişinin yaşam kalitesini düşüren bir hastalıktır. Zamanında yapılacak olan müdahale ve tedavilerle bulgular ve ağrılar minimum düzeye indirilebilmektedir.

RTM sisteminde Ankilozan spondilit hastalığına yaklaşım modern ve diğer tıp ekollerinden oldukça farklıdır. RTM sisteminde hedef; direkt olarak bu hastalığın yansıması olan belirtileri ortadan kaldıracak işlemleri yapmak değildir. Bireye özgü Ankilozan spondilite sebep olan nedenlerin ortaya konup hastalığın kaynak kısmını tespit etmektir. Tedavide ise amaç hastalığın kaynak kısmının ortadan kaldırılarak sorun olan bölgedeki hücresel işlevler ve mimarinin normale dönmesini sağlamaktır.

Kısaca Ankilozan spondilit hastalığına bakalım…

Ankilozan Spondilit Nedir?

Omurga veya bel romatizması olarak bilinen Ankilozan spondilit, çoğunlukla genç yaşlarda ortaya çıkan, omurga ile kalça kemiği arasındaki eklemi ve omurgayı etkileyen ağrılı ve iltihaplı bir romatizma türüdür.

Ankilozan Spondilit Neden Olur?

Ankilozan Spondilit hastalığının henüz net olarak sebebi saptanmamıştır. Bununla birlikte, çeşitli genetik faktörlerin hastalığın oluşmasında rol oynadığı düşünülmektedir. Özellikle, HLA-B27 adlı genin hastalığa ait riski büyük ölçüde arttırdığı görülmüştür ancak bu gene sahip kişilerin sadece bir kısmında Ankilozan Spondilit geliştirmektedir. Bu tespit ise çeşitli çevresel faktörlerin de hastalığı tetikleyici mekanizma içinde rol oynadığını düşündürmektedir.

Ankilozan Spondilit Belirtileri Nelerdir?

Erken dönem belirtileri, özellikle sabahları ve uzun süreli hareketsiz kalma sonrası, bel ve kalça bölgesinde yaşanan ağrı ve sertleşme hisleridir. Yorgunluk ve boyun ağrısı da en yaygın semptomlar arasındadır. Ağrıların egzersiz yapınca azalması ve dinlenme sonrasında artması ise tipik bir özelliktir.

Hastalığa ait belirtiler düzensiz aralıklarla hafifleyip, artabilir ya da tamamen durabilir.

Ayrıca gözlerde kızarıklık, ağrı, ışığa karşı hassasiyet ya da bulanık görme benzeri belirtiler de yaşanabilmektedir.

Ankilozan spondilit kimlerde görülür?

Erkek cinsiyetinde AnkilozanSpondilit gelişme oranı kadınlardan daha fazladır. Hastalığın başlangıcı çoğunlukla geç ergenlik ya da erken yetişkinlik dönemlerinde ortaya çıkar.

Ankilozan Spondilit Tanısı Nasıl Konulur?

Öncelikle hastanın öyküsü ve genetik geçmişi ayrıntılı biçimde incelenir. Hareket kısıtlılığını araştırmak için fiziki muayene ve testler uygulanır. Gerekli görülen radyolojik görüntülemeler ve laboratuvar testleri gerçekleştirildikten sonra tanı koyulabilmektedir.

RTM Sisteminde Ankilozan Spondilit Hastalığına Yaklaşım

RTM Sisteminde Ankilozan Spondilit Hastalığının Nedeni

Bedenimiz iç ve dış etmenlere karşı sürekli bir denge içindedir. Bu denge ile yaşam gelişerek devam eder. Denge sürecinde bir aksaklık veya sorun oluştuğunda hastalıklar ortaya çıkar. Hastalıkları, iç ve dış olumsuz şartlara karşı yaşamın devam etmesi için bedende oluşturulan yeni denge veya yeni ayarlar olarak görebiliriz.

RTM Sisteminde bedende yeni ayarların devreye girmesine neden olan Hastalık Triadı denilen kaynak modeli vardır. Bedende Kirlenme, Sistem Bozuklukları ve DNA’da Kod Değişikliğinin (Epigenetik) olduğu bu üçlü yapı Ankilozan spondilit hastalığında şöyle işlemektedir:

KİRLENME;

Bedende toksin birikimine kirlenme deriz. Bu toksinler kimi zaman maruz kaldıklarımız, kimi zaman mitokondrilerde sürekli üretilen serbest radikaller, kimi zaman da bedenin metabolik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan genel atıklar şeklinde olabilir.
Bazen detoks yani temizleme sistemlerinin yetersiz kalışı bazen de ailesel gen geçişlerindeki bozukluklar bedenin kirlenme süreçlerinde etkin olabilir.

Bedenimizin detoks faaliyetlerini organize etmek için Karaciğer, Deri, Böbrek ve Akciğer görevlendirilmiştir. Detoks organları sayesinde biriken atıklar bedenimizden uzaklaştırılır. Çeşitli sebeplerle detoks organlarındaki bozukluk ya da yetersizlik (aşırı toksin maruziyetine bağlı yetersiz kalma) geriye doğru dokularda toksin birikimine neden olacaktır. Toksinler önce kanda sonra da ilgili olduğu dokuda birikmeye başlayacaktır.

Beden detoks süreçlerindeki aksama ile bilgilenir. Bu bilgilenme sonucunda da ilgili yapılar harekete geçirilir. İlk başlarda savunma sistemi geçici olarak detoks sürecine el atar ve refleks olarak savunma hücrelerini arttırır. Toksik süreç devam ederse o zaman beden DNA’larda kalıcı bilgi değişikliklerine geçiş yapar ve kalıcı olarak savunma hücreleri arttırılır.

Yani artık toksik düzeye göre hareket eden savunma ve savunma hücrelerimiz vardır. İlk başlarda bu iyi gibi gözükür. Çünkü toksisitenin ortaya koyduğu sıkıntılı durum geçici de olsa çözülmüştür. Fakat bu durumun sağlanabilmesi için olması gerekenden daha fazla savunma hücresi devrededir ve buna bağlı olarak da devamlı bir alarm hali vardır.

İlk başlarda tolere edilebilen bu süreç ise, daha sonraları yeni örüntülerin kapısını aralar. Sayı olarak bir hayli fazla olan hücreler zaman içerisinde boş durmazlar ve devamlı olarak kendilerine yeni iş süreçleri belirlerler. Savunma hücreleri zaman içerisinde kandaki toksik yükü azaltma işlemlerini toksik birikimlerin olduğu dokulara kaydırmaya başlarlar. Bu eylem ise yeni bir örüntü sürecinin ilk sinyalleridir. Çünkü birikimlerin olduğu dokular zaman içerisinde savunma hücrelerinin hedefi haline gelmeye başlar.

İlk başlarda genel olan savunma yanıtı zamanla dokulara spesifik hale gelir. Çünkü yeni bilgilenme ile ilgili dokular da zararlı olarak algılanmıştır.

SİSTEMLERDE BOZULMA;

Bazen de savunma sistemimiz tekrarlayan enfeksiyonlar veya yoğun antibiyotik kullanımı ya da ailesel alt yapılar nedeniyle düzensizleşir ve yetersiz hale gelebilir. Bu durum karşısında beden savunma için yeni ayarlar ortaya koyar. Yetersizlik azlık olarak algılansa da beden yeni ayarlar ile tam tersi bir geçiş sergiler. Bu geçiş ile daha sonra var olacak eylemlere karşı kendini korumaya alır.

Bunun için gerekmese de ihtiyaç varmış gibi yedek savunma hücreleri devreye alır ve savunma düzeyini bir olması gerekirken ona çıkarır. Saldırı olunca bu hücreler aksiyona geçerek savunmayı koordine eder. Ama tehlike durumu bitse bile bu hücreler hep saldırı durumunda kalır.

Ancak spesifik bir görevi ve saldıracağı hücre yoktur. Yani bu hücreler hem aktif hem de görevsiz ve boştur. Peki bu dolaşımdaki fazla miktardaki görevsiz savunma hücreleri ne yapar?

Diğer sistemlerdeki bozulmalar eğer savunma sistemi sağlamsa karşımıza kronik hastalık olarak çıkar. Ancak savunma sistemindeki bozulmalara ek olarak diğer sistemdeki bozukluklar var ise savunma hücreleri bu bozuklukları düzeltmeyi görev edinebilirler ve düzeltmeye çalışırlar.

Örneğin, detoks sistemlerindeki bozulma ya da dolaşım sisteminin yetersizliği neticesinde eklemin atıklarının eklem içerisinde birikmesi söz konusu olacaktır. Bu durumda dolaşımda görevsiz halde gezen savunma hücreleri direkt olarak bu birikimlere karşı savaş açacaktır.

DNA’DA BİLGİ DEĞİŞİKLİĞİ;

Yukarıda anlattığımız bedendeki kirlenme ya da sistemlerdeki bozukluklar gibi nedenler DNA’da bilgi değişikliği yapar ve bu bilgi değişikliği neticesinde savunma hücreleri artar. Bu artan savunma hücreleri eklemlerde biriken toksinlere ya da metabolik atıklara savaş açıp spesifik hale gelecektir.

RTM Sisteminde Ankilozan Spondilit Hastalığının Tedavisi

RTM Sisteminde hastalık denilen süreç, aslında hayatın devam ettirilmesi için gerekli olan yeni ayar noktalarıdır. Tedavinin esası hastalığın belirtilerini ortadan kaldırmak değil sorunun kaynağını oluşturan hastalık triadının TEDAVİ TRİADI ile çözümlenmesidir.

Tedavi Triadı; bedende normal denge durumuna dönüş, bölgesel toksik yük artışına bağlı olarak ortaya çıkan inflamasyon ve neticesinde meydana gelen dejenarasyon sürecinin çözümlenmesi için detoks sürecinin başlatılmasını hedeflemektedir. Bedendeki detoks sayesinde bölgedeki mikrosirkülasyon düzenlenmesi, inflamasyon ve dejenerasyon süreçlerinin geri çekilmesi ve bu sayede normal hücresel döngünün sağlanması hedeflenmektedir.

Sistemlerdeki dengesizliğin giderilmesi, dolaşım süreçlerindeki blokajların açılarak akışın sağlanması ve bağışıklık yanıtlarının normalleşmesi temel amaçtır.

En nihayetinde bedenin detoks faaliyetleri sağlanarak, bozulan sistemler düzenlenerek DNA’daki epigenetik değişikliklerin birincil ayar noktalarına döndürülmesi sağlanır. Buradaki bir diğer önemli husus ise sürecin tamamen kişiye özgü farklılıklar göz önüne alınarak yürütülmesidir.

Tedavi triadının ana omurgası RTM Fitoterapötikleridir. Fitoterapi protokolü, kişiden alınan ayrıntılı anamnez, laboratuar ve görüntüleme bulguları ile RTM kliniklerine özgü yapılan ölçümler değerlendirilerek belirlenmektedir.

RTM Fitoterapi protokolü ile kaynak kısmını oluşturan hastalık traidı geri çekilerek tedavi edilmektedir. Bitkilerin tohum kısımları ile bedenin bilgilendirilmesi sağlanarak yeni ayar sabitlerini belirleyen DNA’daki epigenetik değişikliklerin normale döndürülmesi hedeflenir.

Bu bilginin normalleşmesi sürecine bedenin de uyum sağlaması için bitkilerin yapraksı kısımları kullanılarak, bedende detoks faaliyetlerinin hızlanması ve sistemlerin düzenlenmesi ile tedavi triadı devreye sokulur. Zaten hastalık triadını geri çektiğinizde beden kendiliğinden norm formuna geçecektir.

Ayrıca Ankilozan spondilitte, hacamat ve bölgesel ozon enjeksiyonları ile bölgesel detoks faaliyetlerinin hızlandırılması ve mikrosirkülasyonun yeterli hale gelmesi, akupuntur ve fasya modulasyonu ile de hem enerji meridyenlerindeki blokajların açılması, hem de fasya blokajlarının ortadan kaldırılması hedeflenir.

Tedavi sürecini hızlandırmak maksadıyla Manuel terapi, Manyetik alan, Lazer, USG ESWT tedavisi gibi diğer geleneksel tıp yöntemleri de hastanın ihtiyacına göre planlanabilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Ankilozan Spondilit Tedavisinde Cerrahinin Yeri Var Mıdır?

Hastalığın şiddetli ağrı ve ciddi hareket kısıtlılığı yaşanan ilerlemiş sürecinde, bazı hastalarda kalça protezi uygulanabilmektedir. İleri derecedeki şekil bozukluklarında omurga cerrahisine ihtiyaç olabilir. Kanal darlıklarına bağlı olarak gelişen nörolojik hasarı giderme amaçlı cerrahi girişimler de uygulanabilmektedir.

Ankilozan Spondilit Hastalığındaki “Enflamatuar Bel Ağrıları” Ne Demektir?

Enflamatuar bel ağrısı, iltihaplı bel ağrısı anlamına gelse de, söz konusu iltihap enfeksiyona bağlı değildir. Mekanik bel ağrılarının tam tersine, dinlenme ile kötüleşmesi ve hareket ile iyileşmesi en belirgin özelliğidir.

Ankilozan spondilit nerelerde ağrı yapar? Hayatı nasıl etkiler?

Çoğunlukla hafif hafif başlayan bir bel ya da kalça ağrısı ile kendisini gösterir. Eller, ayaklar, dizler, kalça, omuz eklemleri ve göğüs kafesinde ağrılar ve şişlikler oluşabilir. Hastalığın ileri basamaklarında omurların kaynaşması nedeniyle yaşanan ağrı ve sertliklere hareket kısıtlılığı da eklenebilir ve omurga öne doğru eğrilerek kambur duruşa sebep olabilir. Genel anlamda kişinin ruhsal ve fiziksel yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir hastalıktır.

Ankilozan spondilit hastalarının çocuğu olur mu?

Hamilelikte ankilozan spondilit hastalığının belirtilerinde azalma görülebilmektedir. Hatta bazı hastalarda ilaç ihtiyacı dahi gebelik süresi boyunca azalabir, ancak doğum sonrası yine artabilir. Mümkün olduğunca doğal olana yaklaşmak ve doğru egzersizlerle bu dönemi geçirmek tercih edilir. Sezeryan genel bir zorunluluk olmayıp, doktor uygun gördüğü takdirde normal doğum da yapılabilir.

Ankilozan spondilit hastalarının çocuğu olur mu?

Ankilozan spondilit hastalığı kalıtsal olarak geçiş yapabilmektedir. Hastaların %20 kadarının ailesinde aynı hastalığı taşıyan bir başka birey olduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte, Ankilozan spondilitli bir kişinin çocuğunda hastalığın görülme riski %10’un altındadır. Bir başka deyişle %90’un üstünde bir olasılıkla çocuğunda Ankilozan spondilit hastalığı gelişmeyecektir.

Ankilozan spondilit kan tahlilinde çıkar mı?

Hastalığa özel bir laboratuvar testi mevcut değildir. CRP veya eritrosit sedimantasyon hızı gibi bazı testler vücuttaki iltihap durumunu gösterebilir ancak her Ankilozan spondilit vakasında bu değerler yüksek çıkmayabilir.

Ankilozan spondilit kalbi nasıl etkiler?

Sık görülmemekle birlikte, hastalığın seyri esnasında kalp kası ve aort damarı etkilenebilir. Bazı vakalarda damar sertliğine eğilim olması sebebiyle kalp krizleri görülebilir. Esasen Ankilozan spondilit özellikle omurgayı ve eklemleri etkileyen bir hastalıktır.

Ankilozan spondilit gözü nasıl etkiler?

Hastaların yaklaşık ⅓’ünde bazen, tek ya da her iki gözün beyazında, birkaç gün ya da daha uzun süreli kızarıklık, ağrı veya bulanık görme gibi bir durum gelişebilir. Tekrarlayıcı özellik de gösterebilen bu durum tıpta Üveit olarak adlandırılır.

Ankilozan spondilit ile ALS arasında ne fark var?

Ankilozan spondilit hastalığı omurga, kalça ve eklemleri etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlamaktadır. ALS’de ise motor sinir hücrelerinin kaybı beynin kaslarla iletişimini bozarak kaslarda güçsüzlüğe ve atrofiye yani erimeye yol açar. Bu nedenle kaslar çalışamaz duruma gelir.

Ankilozan spondilit hastaları nasıl uyur?

Sırt üstü uyuma pozisyonu, omurganın doğal eğriliğini koruyarak Ankilozan spondilit semptomlarının hafifletilmesi için olumlu etki eder.

Ankilozan spondilit bağışıklık sistemini etkiler mi?

Bağışıklık sisteminin (immün sistem) görevi vücudu hastalık ve enfeksiyonlardan korumaktır. Ancak ‌otoimmün hastalıklarda bu sistem bozuk olduğundan, sağlıklı hücrelere saldırıp birçok doku ve organı etkileyerek hastalıklara yol açar. Bir ‌otoimmün hastalık türü olan Ankilozan spondilit, omurların birbirine yapışarak hareket kısıtlılığı oluşturmasına neden olur.

İçindekiler

İçeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.

RTM sisteminde Amiloidozis hastalığına yaklaşım modern ve diğer tıp ekollerinden oldukça farklıdır. RTM sisteminde hedef; direkt olarak amiloid birikimini baskılayarak ortadan kaldırmak değildir. Bireye özgü olarak amiloid birikimine sebep olan nedenlerin ortaya konup hastalığın kaynak kısmını tespit etmektir. Tedavide ise amiloid üretimi ve birikimine neden olan altyapının düzeltilerek olumsuz gidişatın önlenmesi hedeflenmektedir.

Kısaca Amiloidozis hastalığına bakalım…

Amiloidozis Hastalığı Nedir?

Amiloidozis, organ ve dokularda fibriler protein yapısında bir maddenin birikmesiyle, organlarda fonksiyon bozukluğuna neden olan, nadir gözüken bir hastalıktır. Amiloidozu tek bir hastalık olarak değil, biyokimyasal özellikleri benzer olan ama farklı protein türlerinin depolanması ile oluşan bir hastalık grubu olarak ele almak gereklidir.

Amiloidoz Çeşitleri Nelerdir?

Amiloidozprimer ve sekonder olarak ikiye ayrılabilir. Diğer bir hastalıkla ilgili olmaksızın, kendiliğinden gelişen amiloidoza, primeramiloidoz olarak adlandırılır. Eğer hastalık primer değil de, başka bir hastalık sonrasında gelişirse sekonderamiloidoz olarak değerlendirilir.

Ayrıca lokalize veya sistemik olarak da iki gruba ayrılır. Lokalize amiloidoz, vücudun sadece bir bölgesinde yer alırken sistemik amiloidoz vücutta birden çok organı etkileyen amiloidoz türüdür.

Tanımlanmış olan 20’den fazla farklı amiloidoz türü bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı aşağıda listelenmiştir.

AL amiloidozu:

Daha önce primeramiloidoz olarak adlandırılan, en yaygın amiloidoz türüdür. Kemik iliğinin anormal antikorlar üretmesiyle gerçekleşir.

AA amiloidoz:

Eskidensekonderamiloidoz olarak adlandırılan bu tür, ülseratif kolit, romatoidartrit, Crohn hastalığı gibi diğer bir hastalığın sonucunda görülür. Başta böbrekleri ve ayrıca kalp, akciğer ve sindirim sistemini etkileyebilir.

Diyalizle ilişkili amiloidoz (DRA):

5 yılı aşkın süreyle diyalize giren kişilerde yaygındır. Çoğunlukla tendonlar, kemikler ve eklemleri etkiler.

Ailevi veya kalıtsal amiloidoz:

Kalıtım yoluyla geçen nadir görülen bir formdur. Birçok genetik kusur, amiloid hastalığının daha yüksek riskiyle bağlantılıdır.

Yaşa bağlı (senil) sistemik amiloidoz:

İleri yaştaki erkeklerde daha çok görülen bir türdür. Kalpteki ve diğer dokulardaki normal TTR birikiminden kaynaklanmaktadır.

Organa özgü amiloidoz:

Tek bir organdaki amiloid proteini birikimine sebep olur. Örneğin beyinde birikmesi Alzheimer hastalığına sebep olabilir.

Amiloidozis Hastalığı Neden Olur?

Amiloidoz farklı nedenlere bağlı gelişebilmektedir, ana nedenler ise aşağıdaki gibi listelenebilir.

Bazı türleri aile öyküsüne bağlı olarak kalıtsaldır.

Modern diyaliz tekniklerinde az görülse de diyaliz hastalarında, kandan atılması gereken ama diyaliz ile atılamamış büyük proteinler kalabilir ve bu proteinler dokuda birikebilir.

60 ila 70 yaşları arasında olmak üzere ilerleyen yaşa bağlı ortaya çıkabilir ve erkeklerde daha sık görülür.

Bulaşıcı bir hastalığa sahip olmak, kronik hastalıklar veya iltihaplı bir hastalık amiloidoz riskini artırabilir.

Amiloidozis Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Amiloidozda hastalığın tutulduğu bölgeye göre değişen oldukça farklı semptomlar gözükebilir ve hastalık iyice ilerleyene kadar çoğu kişide semptomlar görülmez.

Belirtiler hastalıktan etkilenen organlara göre değişiklik gösterir fakat genel olarak şöyle listelenebilir:

 • Ciltte meydana gelen değişiklikler; renk değişikliği, deride kalınlaşma, hassasiyet artışı, kolay zedelenme ve göz bölgesinde oluşan morluklar
 • Aşırı yorgunluk, güçsüzlük
 • Eklem ağrıları
 • Kansızlık
 • Nefes almada zorluk
 • Dilde ödeme bağlı şişme ve yutkunma zorluğu
 • El, ayak, bacak ve kollarda karıncalanma, uyuşma ve ağrı
 • Özellikle bileklerde şişme ile birlikte sancı
 • İshal (kanlı) veya kabızlık
 • Ani kilo kaybı
 • Yemek esnasında beklenenden hızlı doygunluk hissi gelmesi
 • Kalp ritminde düzensizlik

Amiloidozis Hastalığı Kimlerde Görülür?

Primeramiloidoz:

40 yaş üstünde, kemik iliğini ilgilendiren hastalıklarda ve erkeklerde daha sık görülür.

Sekonderamiloidoz:

40 yaş üstünde, romatizmal ve kronik iltihabi hastalıklarda ve erkeklerde daha sık görülür.

Amiloidozis Hastalığı Tanısı Nasıl Konulur?

Kapsamlı bir fiziki muayene ile birlikte ayrıntılı olarak tıbbi geçmişin alınması çok önemlidir.

Detaylı olarak kan ve idrar testleri yapılır. Gerekirse biyopsi için yağdan, ilikten veya diğer bölgelerden doku örneği alınabilir. Görüntüleme yöntemleri de tanıya yardımcı olabilmektedir. Kalıtsal bir tür olduğu düşünülürse genetik bir test yapabilir.

RTM Sisteminde Amiloidozis Hastalığına Yaklaşımı

RTM Sisteminde Amiloidozis Hastalığının Nedeni

Bedenimiz iç ve dış etmenlere karşı sürekli bir denge içindedir. Bu denge ile yaşam gelişerek devam eder. RTM Sistemi kendine has tanı ve tedavi protokolleri içermektedir. RTM Sisteminde hastalıklar; iç ve dış olumsuz şartlara karşı yaşamın devam ettirilebilmesi için bedende oluşturulan yeni denge veya yeni ayar noktaları olarak görülmektedir.

Bedende yeni ayarların devreye girmesine neden olan Hastalık Triadı denilen kaynak modeli vardır. Bedende Kirlenme, Sistem bozuklukları ve DNA’da kod değişikliğinin (Epigenetik) olduğu bu üçlü yapı Amiloidozis hastalığında şöyle işlemektedir;

Bedende Kirlenme:

Yaşla birlikte ya da bedende yangı sürecini artıran otoimmün hastalıklar gibi kronik hastalıkların neticesinde bedende açığa çıkan metabolik atıklar ve toksinler detoks organlarının temizleme kapasitesini aşması durumunda bağ dokusunda ya da çeşitli organlarda birikmeye başlamaktadır.

Sistemlerde Bozulma:

Dolaşım sistemindeki yetersizlik, kronik hastalıklar, detoks organlarını (karaciğer, akciğer, deri, böbrek) ilgilendiren kronik rahatsızlıklar neticesinde bedenin temizlenmesi güçleşecek metabolik atıkların tersinir bir birikimi söz konusu olacaktır.

Bedende kirlenme ya da sistemlerin bozulması neticesinde beden detoks süreçleri ile ilgili yeni kararlar alacaktır. Oluşan metabolik atıkların bedenden uzaklaştırılması daha uzun sürelerde yapılır hale gelecektir. Bu değişiklik bedende bilgi düzeyinde kodlanacak ve en nihayetinde DNA’da kod değişikliği (Epigenetik değişiklik) meydana gelecektir. Bilgi formundaki bu değişiklik sorunun ortaya çıktığı süreçlerde amiloidozis birikimleri şeklinde olacaktır. Bedenin belirlemiş olduğu bu yeni ayar noktasının sonucu Amiloidozis hastalığıdır.

RTM Sisteminde Amiloidozis Hastalığının Tedavisi

RTM Sisteminde amaç direkt olarak Amiloidozis hastalığının semptomlarını baskılamak değil, yukarıda da bahsettiğimiz gibi hastalığının kaynağını oluşturan Hastalık Triadının ortadan kaldırılmasıdır. RTM Sisteminde buna Tedavi Triadı denmektedir.

Tedavi Triadı; bedende normal denge durumuna dönüş için detoks sürecinin başlatılması, aksayan sistemlerdeki dengesizliğin giderilmesi ve DNA’daki epigenetik değişikliklerin tersine döndürülmesi süreçlerini kapsar. Bu süreç tamamen kişiye özgü planlanmaktadır.

Tedavi triadının ana omurgası RTM Fitoterapötikleridir. Fitoterapi protokolü, kişiden alınan ayrıntılı anamnez, laboratuar ve görüntüleme bulguları ile RTM kliniklerine özgü yapılan ölçümler değerlendirilerek belirlenmektedir. RTM Fitoterapi protokolü ile kaynak kısmını oluşturan hastalık triadı geri çekilerek tedavi edilmektedir.

Bitkilerin tohum kısımları ile bedenin bilgilendirilmesi sağlanarak yeni ayar sabitlerini belirleyen DNA’daki epigenetik değişikliklerin normale döndürülmesi hedeflenir. Bu bilginin normalleşmesi sürecine bedenin de uyum sağlaması için bitkilerin yapraksı kısımları kullanılarak, bedende detoks faaliyetlerinin hızlanması ve sistemlerin düzenlenmesi ile tedavi triadı devreye sokulur. Zaten hastalık triadını geri çektiğinizde beden kendiliğinden norm formuna geçecektir.

Hem bedeni desteklemek hem de tedavi sürecini hızlandırmak maksadıyla RTM fitoterapötiklerine ek olarak Ozon, Hacamat, Akupunktur, Manyetik alan tedavisi gibi 25’e yakın geleneksel tıp yöntemi hastanın ihtiyacına göre planlanmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Böbrekte amiloid birikmesi ne demektir, ne gibi sorunlara yol açabilir?

Böbrekte biriken amiloid proteini, böbrek amiloidozuna, böbreklerin süzme yeteneğinin bozulmasıyla idrarla protein kaybına, ve sonrasında böbrek yetmezliğinin gelişmesine yol açar.

Böbrek Amiloidozu nedir?

Amiloid olarak adlandırılan adı verilen proteinlerinin böbrekte birikmesi durumuna Böbrek Amiloidozu denir.

Amiloidoz FMF nedir?

Açılımı “Familial Mediterranean Fever” olan FMF, Ailevi Akdeniz Ateşi anlamına gelir. Genetik sebeplerle, vücudun kendisinin tetiklediği iltihaplı, ateşli, ağrılı ataklarla seyreden kalıtsal bir hastalıktır.

FMF ile beraber görülen Amiloidoz, proteinin dokuların dışında birikmesine neden olarak organlarda hasara sebep olabilir. Çoğunlukla çocukluk döneminde teşhis edilir ve belirtiler yaşam boyu sürebilir.

Ülkemizde sıklıkla rastlanan bir hastalık olan Ailevi Akdeniz Ateşi’nin erken teşhis edilip tedavisine başlanması, doğacak zararların ve yaşamsal riskin önlenmesi bakımından çok önemlidir.

Serum Amiloid A (SAA) neden yükselir?

SAA farklı organlarda Amiloid A fibrilleri birikmesidir. CRP gibi SAA ölçümü de inflamatuvar tanısında, hastalığın ve tedavisinin takibinde işlevseldir. CRP ve SAA’in birlikte ölçümü tanısal fayda sağlamada önem taşır.

Amiloidoz hastalığı ölümcül müdür?

Zamanında ve doğru şekilde tedavi edilirse ölümcül değildir. Aksi takdirde türüne de bağlı olarak hayati tehlike riski oluşabilmektedir.