RTM
REMEMBER REGENERATION THERAPY METHOD

RTM; modern tıbbın uygulamaları, geleneksel tıbbın tecrübesi ve bilgeliği ile birleştirilerek ortaya konmuş, orijinal bir sentezdir. Bu yaklaşım Dr. Mustafa Yaşar tarafından geliştirilmiş ve halen geliştirilmektedir.

Dr. Mustafa YAŞAR Tıp eğitiminden sonra şifanın izinde çıktığı yolculukta birçok ülkede çeşitli tanı ve tedavi sistemlerini yerinde inceleyerek tecrübe etmiş ve bunlarla birlikte fitoretapi ve farmakognozi eğitimleri de almıştır. Hem aldığı modern tıp eğitimi hem elde ettiği tecrübeler RTM sistemine ulaşmada en büyük kaynak olmuştur. Yıllar içinde olgunlaşıp sistemleşen RTM birçok hastalığın tedavisinde aldığı olumlu sonuçlar ve yayınlanan uluslararası makaleler ile başarısını ve bilimselliğini ortaya koymuştur.

RTM sistemi iki ana esas üzerine kuruludur. Remember (Hatırlatma) – Regeneration (Onarma) olarak isimlendirilen yaklaşımda, Remember, bedenin sağlıklı halinin hatırlatılması uygulamalarını kapsarken, Regeneration ise sistem ve organların sağlıklı haline dönüşü için uygulanan destekleri kapsar. RTM sistemi bedenin işleyişine ve hastalıkların oluşumuna farklı bakış açısı ile hastalığı, bedenin değişen yaşam şartları karşısında yeniden kodladığı değerler olarak görür. Bu yeni değerleri “kaynak-neden-sonuç” ilişkisi içinde inceleyerek, hastalığın kaynağına yönelik tanı ve tedavi süreçlerini koordine eder.

RTM sisteminde Hastalıkların kaynağının tespit edilmesinde birçok tanı yöntemi yer alır.  Bu tanı yöntemleri RTM sisteminde belirlenen “Fiziksel Kimyasal Elektriksel beden” formları üzerinde uygulanır. RTM sisteminde tedavi süreçleri de bu üç beden formu üzerinde koordine edilir. Amaç, hastalıkların kaynak kısmında yer alan “kirlenme” “sistem bozulmaları” ve “DNA kod değişikliklerinin” geriye çekilmesidir. Bu bağlamda fitoterapi ile birlikte Ozon, Hacamat, Hirudo gibi GETAT uygulamaları da aktif olarak kullanılır.

Bedenin sağlıklı hali DNA kodlarında mevcuttur. Yapılması gereken, birçok etkenle değişen bu kodları, bedene sağlıklı halini hatırlatarak onarmaktır. RTM kliniğimizde kalıcı şifanın formülü olarak gördüğümüz RTM yaklaşımı ile hizmet veriyoruz.