Fibromiyalji

Tedavide kalıcı şifaya ulaşmak, ancak hastalıkların kaynağını ortadan kaldırmakla mümkündür. RTM, hastalıkları “kaynak-neden-sonuç” ilişkisi içinde değerlendirir ve “kaynağı” ortadan kaldırmayı planlayarak tedavi sürecinde kalıcı şifayı hedefler.
Toplumun yaklaşık %3’lük bir kısmında rastlanan ve hayat kalitesini ciddi oranda düşüren Fibromiyalji sendromu, kişinin vücudunda hassasiyet bölgeleri oluşmasına, yorgunluk hissiyle beraber kaslarda ve kemiklerde ağrılara sebep olan kronik bir rahatsızlıktır.

RTM sisteminde Fibromiyalji hastalığına yaklaşım modern ve diğer tıp ekollerinden oldukça farklıdır. RTM sisteminde hedef, direkt olarak Fibromiyalji belirtilerini baskılayarak semptomları ortadan kaldırmak değildir. Bireye özgü Fibromiyaljiye sebep olan nedenleri ortaya koyup, hastalığın kaynak kısmını tespit ederek tedavi etmektir. Tedavide fibromiyaljiye neden olan altyapının düzeltilerek sistemin normal işlemesinin sağlanması hedeflenmektedir.

Kısaca Fibromiyalji hastalığına bakalım…

Fibromiyalji Nedir?

Fibromiyalji, vücut genelinde kas ve kemik ağrıları ve belli noktalarda kronik ağrı ile kendini gösteren bir çeşit yumuşak doku romatizmasıdır. Kronik bir rahatsızlık olan Fibromiyaljide ağrılara ilave olarak halsizlik, uyku bozukluğu, depresyon, bilişsel bozukluk gibi belirtiler de yaşanabilmektedir.

Fibromiyalji Neden Olur?

Fibromiyalji sendromunun ortaya çıkış nedeni henüz net olarak ispat edilmiş değildir. Genetik faktörler, ruhsal ve fiziksel travmalar, geçirilen enfeksiyonlar ve stres olası nedenler arasında görülmektedir. Ağrı algılama sorunu, sinir sistemi ve hormonal sistem bozukluğu, kaslardaki bozukluk, sempatik sistemin aşırı çalışması gibi sebepler de hastalığı tetikleyebilir.

Fibromiyalji Belirtileri Nelerdir?

En tipik belirtisi delici, keskin ya da yanma hissine benzer bir ağrı hissedilmesidir. Ağrının şiddeti dalgalanma gösterse de genellikle süreklidir. Yaygın veya belli noktada sabit olarak hissedilebilir. Fibromiyalji hastalarında görülen diğer belirtiler aşağıda sıralanmıştır.

 • Halsizlik
 • Uyku sorunları
 • Uyuyunca dahi dinlenmiş uyanmamak
 • Depresif ve kaygılı ruh hali
 • Odaklanma zorluğu
 • Başta ve alt karın bölgesinde ağrı
 • Nefes almada zorluk
 • Eller ve ayaklarda uyuşma
 • Kulak çınlaması
 • Dirençsizlik ve çabuk yorulma

Kadınlarda Fibromiyalji

Erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülen fibromiyaljinin belirtileri de kadınlarda daha şiddetli yaşanmaktadır. Fibromiyalji sendromunda regl periyodunun da daha ağrılı geçtiği belirtilmiştir. Ayrıca menopoz ve fibromiyaljinin yol açtığı bazı belirtiler arasında benzerlik bulunması ayırt edici tanıyı güçleştirir. Menopoza geçiş sürecinde Fibromiyalji semptomları şiddetlenebilmektedir.

Erkeklerde Fibromiyalji

Kadınlara oranla daha az rastlansa da erkeklerde yaşanan Fibromiyalji sendromu da yoğun ağrılar ve duygusal zorluklara neden olabilmektedir.

Fibromiyalji noktaları nelerdir?

Fibromiyalji sendromunda hafif basınç uygulandığında dahi ağrıya sebep olabilen tetik noktaları ya da hassas vücut alanları söz konusudur. En sık ağrı görülen bölgeler, omuzların üstü, kalçalar, dizler, dirsekler, karın boşluğu, göğüs, ense ve başın arka kısmıdır.

Fibromiyalji için risk faktörleri nelerdir?

 • Cinsiyet: Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür
 • Yaş: Çocuklar ve yaşlılarda da görülebilse de en çok genç yetişkinlik ve orta yaşta meydana çıkar
 • Huzursuz bacak sendromu: Bacaklarda meydana gelen, tam tarifi olmayan ve uykuya engel olan anormal bir rahatsızlık hissi ile beraber yaşanabilmektedir
 • Uyku apnesi: Uyku esnasında solunumun kısa süreli olarak durması ile birlikte görülebilmektedir
 • Genetik faktör: Ailede hastalık öyküsü varsa risk artmaktadır
 • Romatizmal hastalıklar: Ankilozan Spondilit, Romatoid Artrit veya Lupus gibi hastalıkların varlığı Fibromiyalji için yatkınlık oluşturabilir

Fibromiyalji Tanısı Nasıl Konulur?

Bir süre önce Fibromiyalji tanı kriterleri güncellenmiştir. Buna göre, üç ay ya da daha uzun süre devam eden ve başka bir tıbbi sebebe dayanmayan, yaygın ağrı şikâyeti olan kişilere Fibromiyalji Sendromu tanısı konmaktadır. Fibromiyaljiyi tanılamaya özel olan bir laboratuvar testi mevcut değildir. Ancak kronik ağrıya yol açabilecek olan diğer nedenleri dışlamak üzere testler uygulanabilir.

RTM Sisteminde Fibromiyalji Hastalığına Yaklaşımı

RTM Sisteminde Fibromiyalji Hastalığının Nedeni

Bedenimiz iç ve dış etmenlere karşı sürekli bir denge içindedir. Bu denge ile yaşam gelişerek devam eder. RTM Sistemi kendine has tanı ve tedavi protokolleri içermektedir. RTM Sisteminde hastalıklar; iç ve dış olumsuz şartlara karşı yaşamın devam ettirilebilmesi için bedende oluşturulan yeni denge veya yeni ayar noktaları olarak görülmektedir.

Bedende yeni ayarların devreye girmesine neden olan Hastalık Triadı denilen kaynak modeli vardır. Bedende Kirlenme, Sistem Bozuklukları ve DNA’da kod değişikliğinin(epigenetik) olduğu bu üçlü yapı, Fibromiyalji hastalığında şöyle işlemektedir;

Bedende Kirlenme:

Gerek çevreden maruz kaldığımız toksinler, gerekse hücresel metabolik faaliyetlerin artışıyla normalin üzerinde toksik yük artışı olmaktadır. Bu toksik yükler, bedenin faysa hücresel düzeyden detoks organlarına (Karaciğer, Böbrek, Akciğer ve Deri) dolaşım sistemi marifetiyle taşınmaktadır. Detoks organlarının kapasitesini aşan durumlarda toksik yükleri beden fasyada depolamaktadır. Fasya bedenimizi tepeden tırnağa sarmaktadır. Toksik yük artışı fasya ve fasya ile doğrudan ilişkili olan akupunktur enerji merdiyenlerinde tıkanıklıklara neden olabilmektedir.

Aynı zamanda toksik yük artışı kanın viskozitesini artıracak, artan viskozite neticesinde en uçtaki organlara gerekli besin öğeleri ve oksijen taşınması güçleşecektir. Doku açlığı meydana gelecektir. Boyun ve sırt bölgelerinde biriken bu toksik yük orada inflamasyon sürecini tetikleyecek ve mikrosirkülasyonun da bozulmasıyla ağrı şeklinde ortaya çıkacaktır.

Sistemlerde Bozulma:

Omuz ve sırt bölgesinde birçok akupunktur enerji meridyeni geçmektedir. Herhangi bir organdaki patoloji o organa ait enerji meridyeninde tıkanmaya sebep olur. Bu tıkanıklık boyun ve sırt bölgesindeki enerji meridyenlerini direkt olarak etkilemektedir.
Direkt olarak toksin maruziyeti olabileceği gibi detoks sistemlerindeki (Akciğer, Deri, Böbrek, Karaciğer) kapasite yetersizliği de bedende toksik yükün artışında neden olmaktadır.

Kişinin içinde bulunduğu çevre durumu yaşadığı stres ya da olumsuz duyguların yoğun yaşanması da enerji kanallarını ve ilgili olduğu organı etkilemekte ve karşımıza ağrı olarak çıkabilmektedir.

Bedende kirlenme ve sistemlerdeki bozulmalar neticesinde beden yeni ayar noktaları belirleyecektir. Bu değişiklik bedende bilgi düzeyinde kodlanacak ve en nihayetinde DNA’da kod değişikliği (Epigenetik Değişiklik) meydana gelecektir. Beden detoks süreçlerini belirleyecek ya da ilgili organın faaliyetlerini yeni duruma göre düzenleyecektir. Bu da sırt ve omuz bölgesindeki fasya ve enerji merdiyenlerini direkt olarak etkileyecektir.

Bilgi formundaki bu değişiklik sorunun ortaya çıktığı süreçlerde alarm mahiyetindeki Fibromiyalji belirtileri şeklinde yansıyacaktır.

RTM Sisteminde Fibromiyalji Hastalığının Tedavisi

RTM Sisteminde amaç direkt olarak Fibromiyalji hastalığının semptomlarını baskılamak değil, yukarıda da bahsettiğimiz Fibromiyalji hastalığının kaynağını oluşturan Hastalık Triadının ortadan kaldırılmasıdır. RTM Sisteminde buna Tedavi Triadı denmektedir.

Tedavi Triadı; bedende normal denge durumuna dönüş için detoks sürecinin başlatılması, aksayan sistemlerdeki dengesizliğin giderilmesi ve DNA’daki epigenetik değişikliklerin tersine döndürülmesi süreçlerini kapsar. Bu süreç tamamen kişiye özgü planlanmaktadır.

Tedavi triadının ana omurgası RTM Fitoterapötikleridir. Fitoterapi protokolü, kişiden alınan ayrıntılı anamnez, laboratuvar ve görüntüleme bulguları ile RTM kliniklerine özgü yapılan ölçümler değerlendirilerek belirlenmektedir.

RTM Fitoterapi protokolü ile kaynak kısmını oluşturan hastalık triadı geri çekilerek tedavi edilmektedir. Bitkilerin tohum kısımları ile bedenin bilgilendirilmesi sağlanarak yeni ayar sabitlerini belirleyen DNA’daki epigenetik değişikliklerin normale döndürülmesi hedeflenir. Bu bilginin normalleşmesi sürecine bedenin de uyum sağlaması için bitkilerin yapraksı kısımları kullanılarak, bedende detoks faaliyetlerinin hızlanması ve sistemlerin düzenlenmes ile tedavi triadı devreye sokulur.

Zaten hastalık triadını geri çektiğinizde beden kendiliğinden norm formuna geçecektir.

Hem bedeni desteklemek, hem de tedavi sürecini hızlandırmak maksadıyla RTM fitoterapötiklerine ek olarak enerji meridyenlerdeki tıkanıklığı gidermek, enerji meridyenlerini düzenlemek için akupunktur, bedenin toksik yükünü hafifletmek ve oksijenlenmesini artırmak, onarım mekanizmalarını çalıştırmak için Ozon ve Hacamat gibi yöntemlerin yanı sıra 25’e yakın geleneksel tıp yöntemi hastanın ihtiyacına göre planlanmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Fibromiyalji atakları nasıl olur?

Fibromiyalji atakları sırasında şiddetlenen ağrıyla beraber hareket güçlüğü ve artan yorgunluk yaşanmaktadır. Ataklar süresince uyku kalitesi bozulur. Depresif ruh hali, kol ve bacaklarda şişkinlik ve uyuşma, reflü gibi sindirim sorunlarında da artış izlenmektedir.

Fibromiyalji egzersizleri nelerdir?

Kişiye özel olarak doktor önerisiyle yapılabilecek olan egzersizler mevcuttur. Aerobik, germe hareketleri, güçlendirme egzersizleri, su içi egzersizler, pilates ve yoga gibi aktivitelerin olumlu etkisi olabilmektedir.

Fibromiyaljiden nasıl korunabiliriz?

Stresten kaçınmak, tütünden ve dumanlı havadan uzak durmak, sağlıklı ve dengeli beslenmek, düzenli uyku ve egzersiz gibi faktörler Fibromiyaljiden korunmada etkilidir.

Fibromiyalji ataklarını neler tetikler?

Ailevi ve çevresel faktörler, uyku bozuklukları, kaza ve düşme gibi fiziksel travmalar, ruhsal travmalar, bazı enfeksiyonlar ve romatizmal hastalıklar fibromiyaljiyi tetikleyebilen faktörler arasındadır.

Genellikle Fibromiyalji ile karıştırılan durumlar nelerdir?

Tanı konulmasının öncesinde, D Vitamini eksikliği, tiroid bezinin az çalışması gibi metabolik bozukluklar, Lyme, dejeneratif eklem hastalıkları, kas spazmı gibi rahatsızlıklarla karıştırılabilmektedir.

Fibromiyalji hangi hastalıklara yol açar?

Fibromiyalji vakalarının %75 ila 100’ünde yaygın kas iskelet ağrıları ve tutukluk görülür. Hastaların %60 kadarı vücudunda ağrı ve şişlikler olduğunu belirtmiştir. %85 vakada günün büyük kısmında yorgunluk, %80’inde uykuyu alamadan kalkma, %65’inde el ve ayaklarda uyuşma görülmüştür. Ayrıca hastaların ortalama %45-50’sinde kaygı hali, baş ve göğüs ağrısı, karın ağrısı, regl sancısı ve huzursuz bağırsak sendromu gibi tablolar da görülmüştür.

Fibromiyalji psikolojik bir hastalık mıdır?

Fibromiyaljinin psikolojik bir hastalık olmadığı bilinmektedir. Ağrı algılanmasıyla ilgili bir sorun olabileceği düşünülmektedir. Ancak ruhsal travmalar, depresyon, stres gibi psikolojik durumlar Fibromiyaljinin ortaya çıkışını tetikleyebilir.

Miyofasyal ağrı sendromu nedir?

Miyofasiyal ağrı sendromu eklem dışı romatizma grubunda yer alır. Kaslarda ya da fasyalarda gelişen gergin bantlardaki tetik noktalardan kaynaklanmaktadır. Vücudun kas olan her yerinde görülebilse de, en çok bel, sırt ve boyun bölgesinde ortaya çıkar.

Fibromiyalji kendiliğinden geçer mi?

Fibromiyalji tedavisinde temel hedef belirtileri yönetebilmek ve yaşam kalitesini artırmaktır. Bunun için uygun ilaçlar, terapi ve yaşam tarzında yapılacak değişikliklerle ayrıca geleneksel ve doğal yöntemlerle hastalığın tamamen tedavisi mümkündür.

Yumuşak doku ne demek?

Yumuşak dokular, ligament, tendon, kas, kıkırdak, fasya, sinovyum, artiküler (eklem) kıkırdak, yağ dokusu, intervertebral disklerden oluşan bağ dokusunun farklı gruplarıdır. Yumuşak dokular, vücuttaki diğer yapıları birbirine bağlar, onları destekler ve çevreler.

Yumuşak doku ödemi nedir?

Yumuşak doku travmasında, ilgili bölgede oluşan inflamasyon nedeniyle ödem oluşur, yani bölgesel sıvı toplanması meydana gelir. Ödem oluşan bölgede dolaşım bozularak ağrıda da artış olur.

Kas romatizması için hangi doktora gitmeliyim?

Kas ağrısında söz konusu olduğunda genellikle dâhiliye uzmanına başvurulur. Kas ağrısı, romatizmal hastalıkların habercisi olabileceğinden dolayı, gereğinde dâhiliye bölümü hastayı romatoloji uzmanına sevk edebilir.

Fibromiyalji tedavi edilmezse ne olur?

Fibromiyalji sendromu tedavi edilmediğinde uzun süreli ağrılar ve diğer yakınmalar sebebiyle, kişinin genel sağlığını, hayat kalitesini, iş ve sosyal yaşamını olumsuz yönde etkileyecektir.

Fibromiyalji otoimmün bir hastalık mıdır?

Fibromiyalji sendromunun belirtileri diğer otoimmün hastalıkların belirtilerine çok benzediği için, fibromiyaljinin otoimmün bir bozukluk olabileceği teorisi de gündeme gelmiştir. Diğer yandan Fibromiyaljinin aynı ailede sıklıkla görülmesi genlerle aktarılabildiğini göstermektedir.

Kas romatizmasına hangi bitki iyi gelir?

 • Isırgan: Yangı ve ağrı giderici
 • Kuşburnu: Yangı giderici ve C vitamini deposu
 • Papatya: Yangı giderici ve sakinleştirici
 • Zencefil: Yangı giderici ve bulantı kesici
 • Zerdeçal: Yangı giderici ve kan yağlarını düşürücü
 • Meyan kökü: Yangı giderici

Fibromiyalji nefes darlığı yapar mı?

Fibromiyalji atakları sırasında hissedilen yorgunluk hissi ve şiddetli ağrılar ayrıca zaman zaman boğazda yumru hissi, nefes alıp vermede güçlük yaratabilir.

Kas ve eklem ağrıları neden olur?

Çoğunlukla, enfeksiyon, inflamasyon, yangı, travma gibi durumlarda kas iskelet sisteminde ağrılar meydana gelir. Sinir dokularındaki hastalıklar, aşırı kilo, genetik faktörler, yaralanmalar ve ileri yaş da bu tür ağrıların yaşanmasına sebep olabilir.

Fibromiyaljide mide ağrısı olur mu?

Fibromiyalji sendromunda karın bölgesinde ağrı, kramplar, şişkinlik, kabızlık ya da ishal gibi mide ve bağırsak sistemiyle ilgili şikâyetler görülebilir.

Fibromiyalji sırt ağrısı yapar mı?

Fibromiyalji sırt ağrıları, omuz ağrısı, bacak, ayak, kol ağrısı ve yaygın ağrılara yol açabilen bir hastalıktır.

Kulunç fibromiyalji mi?

Tıp dilindeki adıyla Fibrositis yani kulunç, genellikle sırtın üst kısmında oluşan bir kas rahatsızlığıdır. İki kürek kemiği ile omuzun üst kısmındaki bölgede meydana gelen bir adale kasılmasıdır. Çoğunlukla nedeni tam açıklanmayan ve ağrılı rahatsızlık olan fibrositis, kas içindeki sert düğümcüklerdir. Bir diğer tanımıyla, gerilim sonucu kasılmış olan kasların gevşeyememesi durumudur.

Fibromiyalji kola vurur mu?

Fibromiyalji sendromunda tüm vücutta yaygın kas ve eklem ağrıları meydana gelebilir. Omuz, kol ve dirseklerde de ağrı oluşabilmektedir.

Uykusuzluk kas ağrısı yapar mı?

Uyku sorunları ve ağrı ile ilgili yapılan çalışmalarda, uykusuzluğun acı toleransını düşürdüğü görülmüştür. Önceleri uykusuzluğun yalnızca kas ve eklem ağrılarına yol açtığı düşünülürken, sonraları migren ağrısının da tetiklenmesinde etkili olduğu anlaşılmıştır.

Fibromiyalji karın ağrısı yapar mı?

Fibromiyalji tablosuna sıklıkla karın ağrısı, kabızlık, ishal, mide krampları, gaz, şişkinlik, idrar yakınmaları ve spastik kolon atakları eşlik eder.

Kulunç kırma ne demek? Nasıl yapılır?

Gerilmiş ve sertleşmiş kasların sertçe masaj yapılarak yumuşatılmaya çalışılmasına halk dilinde kulunç kırmak denilmektedir. Ancak bu sert masajların kişiye zarar verme olasılığından dolayı, tıp uzmanı tarafından ve çok dikkatli şekilde uygulanması gerekir. Aksi takdirde istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Kulunç kasılmalarını gevşetmenin risksiz bir yöntemi ise ağrılı bölgeye sıcak kompres uygulamalarıdır.

İçindekiler