Fitoterapi

RTM Sisteminde temel tedavi yaklaşımı DNA’da meydana gelen değişikliğin geriye çevrilmesi ve bu süreç yaşanırken kirlenen bedenin temizlenmesi ve bozulan sistemlerin desteklenmesi şeklindedir. DNA’daki değişikliği tersine çeviren yani hatırlatma sürecini başlatan ‘Remember’ grubu bitki karışımlarıdır. Bu karışımlar evrensel bilgiyi içinde barındıran tohumsal yapılardan oluşturulmuş fitotörapatikleri kapsamaktadır. Tedavinin bir diğer aşaması olan temizlenme ve sistemlerin desteklenmesi aşamasında ise Regeneration grubu bitki karışımları görev alır. Bu ürünler bitkilerin toprak üstü yapılarından müteşekkil karışımlardır.

Fitoterapi Nedir?

Fitoterapi kelimesinin kökeni Antik Yunancada bitki anlamına gelen “fito” ve tedavi anlamına gelen “terapi” sözcüklerine dayanmaktadır. Fitoterapinin amacı, tıbbi ve aromatik bitkilerin çeşitli kısımları ile ayrıca salgıladıkları zamk, reçine gibi sıvıları, özütleri, uçucu ve sabit yağları, mumları, alg, mantar ve likenleri hammadde olarak kullanarak, çeşitli şekillerde hazırlanan bitkisel preparatlarla sağlığı korumak, hastalıkları iyileştirmek ya da tedaviye destek olmaktır.

Fitoterapi Güvenilir mi?

Fitoterapi tedavisinin temeli konuyla ilgili tüm dünyada gerçekleştirilmiş olan klinik çalışmalara ve bilimsel araştırmalar ile insanlığın ortak deneyimlerine dayanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olan bir yöntemdir. Ancak Fitoterapi uygulamaları hangi amaçla uygulanırsa uygulansın, kesinlikle bir uzman hekim kontrolü altında gerçekleştirilmelidir.

Uzman doktorlarca önerilecek olan çeşitli bitkisel ürünlerin, verilen ilaçların reçete edildiği şekliyle kullanılmasıyla ve tedavi sürecindeki planlamaya tam olarak uyulduğu sürece olumlu sonuçlar yaşanabilmektedir. Aksi takdirde tedavi sürecinde aksaklıklar yaşanabilir.

Fitoterapi Neye İyi Gelir? Fitoterapi Hangi Hastalıklarda Uygulanır?

Fitoterapi tedavi yönteminin etkili olduğu birçok hastalık mevcuttur. Hastalığın şiddeti, evresi ve kişinin genel durumu ile ilgili olarak seçilecek olan tedavi yöntemi uzman doktorlarca belirlenmelidir.

Genel olarak fitoterapi uygulaması yapılabilecek olan bazı rahatsızlıklar aşağıda listelenmiştir:

 • Bağırsak rahatsızlıkları
 • Mide rahatsızlıkları
 • Migren ve diğer türlerdeki baş ağrıları
 • Aşırı kilo alımı ve obezite
 • Şeker hastalığı
 • Kadın rahatsızlıkları
 • Alerjik rahatsızlıklar
 • Astım
 • Solunum yolları rahatsızlıkları
 • Tiroit bezi rahatsızlıkları
 • Romatizma
 • Cilt rahatsızlıkları
 • Osteoporoz
 • Panik atak ve depresyon benzeri psikolojik rahatsızlıklar
 • Uyku sorunları
 • Kemoterapi uygulaması sonrası oluşan rahatsızlıklar

Fitoterapi Faydalı Mı?

Sağlık Bakanlığı’nın ve Dünya Sağlık Örgütünün onayladığı bir alan olan Fitoterapi, doğal ve geleneksel ve geleneksel yöntemlerle uygulanan bir tedavi metodudur. Ayrıca birçok medikal tedavi ile birlikte uygulanabilen destekleyici tedavi niteliği de taşımaktadır. Fitoterapi uygulamalarının tedavi edici özelliğinin yanı sıra hastalıkları önleyici etkisi de mevcuttur.

Fitoterapi Nasıl Uygulanır?

Fitoterapi ile tedavi planının süreci ve içeriği, kişinin vücut yapısına, hastalığına ve hastalığın derecesine göre kişiye özel olarak belirlenmelidir. İlk olarak hastanın genel sağlık durumu değerlendirilir. Ardından hastalığının cinsi ve seviyesi tespit edilir. Mutlaka bir uzman hekim tarafından, tüm detaylar dikkatle incelendikten sonra fitoterapi tedavisi planlanmakta ve çeşitlive çeşitli bitkiler ile hazırlanan kürlerin içeriği ve zamanlaması belirlenmektedir. Tedavi boyunca hastanın takibi de yine uzman bir doktor tarafından gerçekleştirilmelidir.

Fitoterapide Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Fitoterapi yönteminin doğru şekilde uygulanması hayati önem taşımaktadır. Bitkilerin sağladığı faydalar kadar, hatalı kullanımlar sonucunda zararları da olabileceği unutulmamalıdır. Her bitki her hastalığa ya da her kişiye iyi gelmez. Bitkisel karışımları hazırlarken pek çok detaya dikkat edilmesi gerekir. Bilimsel yaklaşımlarla, uygun dozlarda ve sürelerde kullanılmaları planlanmalıdır. Doktor kontrolünde olmadan kişinin kendisini şifalı bitkilerle tedavi etmeye çalışması son derece sonuçlar doğurabilir.

Ayrıca bir bitkinin faydasını koruması için uygun bir zamanda toplanması ve uygun koşullarda saklanması gerekmektedir. Bitkilerle ilgili dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar şöyledir:

 • Doğru bitkinin toplandığından emin olmak
 • Doğru zamanda toplamak.
 • Yapraklar: Bitki açmaya başladığında
 • Çiçekler: Tomurcukken ya da tamamen açmadan
 • Toprak altındaki kısımlar: Toprak üstündeki kısımlar kuruduktan sonra
 • Kabuklar: Bitkinin yaprakları döküldükten sonra
 • Meyve veya tohumlar: Özel bir durum yoksa olgunlaştıktan sonra
 • Doğru şekilde saklamak (Serin, ışık almayan, havadar ve rutubetsiz yerlerde)

Dünyada Fitoterapi

Günümüzde tüm dünyada Fitoterapi, hem başlı başına bir tedavi yöntemi hem de destekleyici tedavi yöntemi olarak birçok yaygın rahatsızlığın tedavisinde sıklıkla tercih edilmektedir. WHO , (yani Dünya Sağlık Örgütü), Fitoterapide kullanılan tıbbi bitkileri “Bir veya birden fazla organıyla tedavi edici veya hastalıkları önleyici ya da herhangi bir kimyasal-farmasötik sentezin öncüsü olabilen bitki çeşitleri” olarak tanımlamıştır. ESCOP, yani ”Avrupa Fitoterapi Bilimsel Kooperatifi” ise Avrupa’da bulunan bitkisel ilaç ve fitoterapi topluluklarını temsil etmektedir.

Son 30-40 yıllık süreçte Almanya Fitoterapi alanında laboratuvar araştırmalarına dayalı çok yoğun çalışmalar yaparak, bitkisel tedavide dünya lideri konumuna gelmiştir. Alman Sağlık Sigortası sistemi, bitkisel ilaç bedellerini karşılamaktadır. Avrupa sıralamasına bakılacak olursa bitkilerin ilaçlarda kullanımı konusunda ikinci konusunda ikinci sırada Fransa ve İtalya, üçüncüde İngiltere ve dördüncüde de Belçika gelmektedir. Almanya’daki bitkisel ilaç ruhsatı veren baş konseyin onayladığı ilaçlar, ülkemizde ve diğer birçok ülkede de reçetelere girebilmektedir. Dü

Fitoterapinin Tarihi

Bitkilerin tedavi amaçlı kullanılması neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Bu konudaki en eski kaynaklardan biri M.Ö. 3217 yıllarında Çin imparatoru Shen-Nung tarafından kaleme alınmıştır..

M.Ö. 3000 yıllarına ait Asur tabletlerinde birçok bitkisel ilaç hammaddesi ve reçete kayıtlıdır. Mısır’daki Teb şehrinde bulunan M.Ö. 1500 yıllarına ait papirüslerde 700 kadar bitkisel, hayvansal ve mineral hammadde kayıtlıdır. Şu anda İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Hititlilerden kalma kil tabletlerde de bitkisel ilaçlarla ilgili bilgiler kayıtlıdır.

M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış olan ve tıbbın babası kabul edilen Hipokrat’a ait eserlerde çok sayıda bitkisel drog, yani bitkisel ilaç hammaddesi kayıtlıdır. Kullandığı ilaç tertiplerini kendi hazırladığı için eczacılığın babası olarak kabul edilen ve 2. yüzyılda yaşayan Bergamalı Galenus adlı hekim, 500 kadar bitkisel, hayvansal ve mineral hammaddenin tarifini yapmış ve etkilerini belirlemiştir.

Adana yakınlarında Anazarva’da doğan Dioscorides’in eseri ise, Anadolu tıbbi bitkileri hakkındaki en eski ve en önemli kaynaktır. 500 civarında tıbbi bitkinin morfolojik, farmakolojik ve toksikolojik niteliklerini 5 kitaplık Grekçe eserinde belirtmiştir. Çin ve Hindistan’da binlerce yıldır yapılan araştırmalar ve tıbbi gelenekler, şifalı bitkilerin ayrımında temel kaynak oluşturmuştur.

Asırlardır Tıbbi bitkilerin asırlardır tedavi amacı ile kullanıldığı Fitoterapinin var olduğu bilinmektedir. Ancak, bilim insanları 19. yüzyıldan itibaren bitkilerdeitibaren bitkilerde bulunan ve organizma üzerinde etkin özelliklere sahip olan maddeleri araştırmış ve tanımlamışlardır. Zamanla bu maddelerin izole edilmesi ve kortizon, aspirin, antibiyotikler gibi kimyasal ilaçlara dönüştürülmesi sağlanmıştır ve bu nedenle batı ülkelerinde bitkisel ilaçların kullanımı azalmaya başlamıştır. 1970’li yıllarda ilaçlarda bulunan kimyasal moleküllerin istenmeyen özelliklerine dikkat çekilmeye başlanmış ve böylelikle tekrar doğal çözümlere yönelme olmuştur.

Sıkça Sorulan Sorular

Bitkilerin Yan Etkileri Var Mı?

Bitkisel tedavi ürünlerinin kişinin bünyesine ve hastalığının durumuna uygunluğunu belirlemek, kullanım dozunu ve süresini ayarlamak mutlaka uzman doktor kontrolünde olmalıdır. Çünkü her bitki herkese uygun değildir ve bazı bitkilerin faydası olduğu kadar zararlı yan etkileri de olabilir. Bazı bitkisel ürünler ilaç gibi etki gösterebildiğinden, kullanılan diğer bitki ve ilaçlarla etkileşime girip istenmeyen sonuçlara sebep olabilirler.

Diğer yandan günümüzde sıklıkla kullanılan suni ilaçlar, şifalı bitkilerin tersine, özellikle uzun süre alındıklarında bazı toksik, alerjik, hemotolojik yan etkilere yol açabilmektedir. Fitoterapi tedavisinde kullanılan bitkilerin içinde, etken maddelerin organizmaya zarar vermesini önleyen başka maddeler de bulunmaktadır. Bu bakımdan şifalı bitkilerle tedavi, ilaç sanayinin ürettiği ürünlere kıyasla daha fazla bir biyolojik uyum sağlamaktadır.

Fitoterapi ile İlgili Deneyimler Sadece Gözlemlerden Mi mi İbaret? İlaçta Olduğu Gibi Laboratuvar veya Klinik Çalışmalar Yapılıyor Mumu?

Fitoterapi iki farklı boyutta değerlendirilebilir. İlki genel olarak, Avrupa Fitoterapisinin etkisi ile gelişen uygulamalardır. İkincisi ise tüm dünyada kullanılan Çin tıbbı, Ayurvedik tıp gibi geleneksel tedavi sistemlerinin etkisi ile gelişen uygulamalardır. Her iki grubun da başlangıcı elbette tecrübelereelbette tecrübelere dayanmaktadır.

Günümüzde bitkisel ilaçların fitoterapi uygulamaları için kullanılmaları ise son dönemlerde artan bilimsel araştırma sonuçlarının etkisi ile artmaktadır. Modern dünyada Fitoterapi uygulamaları bu konudaki klinik çalışmalara, yapılan araştırmalara ve bilimsel temellere dayanmaktadır.

Fitoterapist kimdir?

Bitkilerin tedavi amacıyla kullanılması Fitoterapi, bu alanda uzmanlaşmış kişiler ise Fitoterapist olarak adlandırılır.

Kimler Fitoterapi Uzmanı Olabilir? Her Fitoterapiste Güvenmeli Miyizmiyiz?

Fitoterapi uzmanı olabilmek için bu alanda eğitim almış olmak şarttır. Eczacılık mezunu kişiler bu konuda yüksek lisans yaparak uzman olabilirler. Tıp alanında eğitim görenler de yüksek lisansını bu alanda yaparak uzmanlık alabilirler. Aynı zamanda Fitoterapi alanında Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika programları da mevcuttur. Olumsuz süreçler ve sonuçlar yaşanmaması bakımından, bitkisel tedavi uygulaması için mutlaka konusunda uzman ve deneyimli kişilere başvurulmalıdır.

Bitkisel Ürünleri Temin Ederken Nelere Dikkat Edilmeli?

Bitkisel ürünlerin güvenilir kaynaklardan temin edilmesi çok önemlidir. Tıbbi tedavi amacıyla kullanılan bitkiler eczaneden alınmalıdır. Bitkiler hazırlanmadan önce uzman kişiler tarafından teşhis edilmelidir. Toplanma zamanı ve yerine, kurutulması ve saklanması konularına dikkat edilmelidir. Gerekli sertifikasyon ve denetleme süreçlerinden geçtiğinden emin olunmalıdır.

Bitkisel İlaç Nedir?

Şifalı bitkilerin çeşitli kısımlarından, özütlerinden elde edilen hammaddelerle hazırlanan ürünlere Fitoterapötik ürünler, bitkisel ilaçlara ise Fitofarmaka denir. Fitofarmakalar, “Kayıtlı bitkisel drog veya standardize ekstrelerden hareketle ve belirli bir endikasyona yönelik olarak, uygun bir farmasötik formda ve belirli bir dozda hazırlanmış, ağızdan kullanılan ürün veya müstahzarlar” olarak tanımlanmaktadır.

Bitkisel Olması, Zararsız Olması Anlamına Gelir Mimi?

Herhangi bir gıdanın ya da ürünün bitkisel olması, kesin olarak zararsız olduğu anlamına gelmez. Bu nedenle uzman kişilerin onayı ve kontrolünde kullanılmaları gereklidir.

M.Ö.500 yılında yaşamış olan ve tıbbın babası olarak kabul edilen Hippokrat Corpus Hippocraticum adlı eserinde tıbbi bitkilerin kullanımıyla ilgili tanımlar yapmıştır. Tıp alanında meşhur olan “Önce zarar verme” (Primum non nocere) sözünü ise Banotu (Hyoscyamus niger) adlı bitkinin zehirinden dolayı söylemiş ve böylelikle bitkilerin zararlı olabilecek olan etkilerine dikkat çekmiştir.

Bitkisel Ürünler Kullanılan Bazı İlaçların Etkilerini Değiştirir Mi?

Bitkisel ürünlerin içerdikleri etken maddeler, kullanılan bazı ilaçların etkilerini değiştirebilmektedir.

Farmakognozi Nedir? Fitoterapi ile Aralarında Ne Fark Var?

Fitoterapi bitkisel kökenli bir tedavi yöntemidir. Doğal kaynaklı ilaçları inceleyen bilim dalı olan Farmakognozi, eczacılığın temel disiplinlerinden biridir. Çeşitli doğal kaynaklardan elde edilen, tedavi amaçlı (terapötik) ya da koruyucu (profilaktik) amaçlı kullanılan biyolojik kökenli maddelerin kültürel ve bilimsel bir incelemesidir. Biyolojik kökenli ilaç hammaddeleri, hayvansal ve bitkisel drogların yanı sıra hormonlar, enzimler, proteinler, vitaminler, antibiyotikler, aşılar, antitoksinler, kan ürünleri ve antiallerjenler gibi tüm hammaddeleri kapsar.

Kanserde Fitoterapi Uygulaması Var Mı?

Bitkilerin kanser tedavisinde kullanılması çok kez istismara uğramış olan bir konudur. Kanser, diyabet, kalp rahatsızlıkları ve yüksek tansiyon gibi önemi hastalıklarda Fitoterapi, tıbbi tedaviye destek olmak üzere ve mutlaka kişinin doktoru tarafından onay aldıktan sonra uygulanabilir. Fitoterapi, kanser hastalarının tedavisine destek olarak veya kemoterapi sonrası yaşadığı şikayetlerin tedavisinde kullanılabilmektedir.

Fitoterapötik Nedir?

Fitoterapi tedavisi Fitoterapötikler ile gerçekleştirilir. Fitoterapötik ürünler hastalıklardan korunmak,korunmak veya onları iyileştirmek, hafifletmek, tedaviye yardımcı olmak amacıyla bitkilerden, bitkilerin çeşitli kısımlarından ya da bunlardan hazırlanan preparatlardan elde edilir.

Aromaterapi Nedir? Fitoterapi ile İlişkisi Nedir?

Aromaterapi bitkilerin yaprak, çiçek veya kök kısımlarından damıtarak elde edilen yağların iyileşme sağlamak amacıyla kullanılmasıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından Ekim 2014’te yayınlanan “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yönetmeliği” kapsamında fitoterapi ile birlikte kökeni eski asırlara dayanan aromaterapi de yer almaktadır.

Aromaterapi uygulamasından yararlanmak için mutlaka çok belirgin bir şikayetinşikâyetin olması gerekli değildir. Stresli bir yaşam biçiminin sağlıksız etkilerinden kurtulup, olumlu bir ruh hali, sağlıklı bir beden ve zihin gücüne kavuşmak için de Aromaterapi tedavisinden faydalanılabilir.

Fitoterapi Çocuklar İçin Uygun Mu?

Tıbbi etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış bitkilerle uygulanan, dahili ve harici Fitoterapi tedavileri çocukluk çağında da deneyimli uzman doktorlar tarafından başarıyla kullanılmaktadır. Çocukların henüz bedensel ve fonksiyonel gelişimini tamamlamamış olması sebebiyle, Fitoterapi uygulanması daha fazla dikkat ve özen gerektirmektedir.

Fitoterapi Ne Kadar Sürede Fayda Sağlar?

Fitoterapi tedavileri oldukça geniş bir hastalık yelpazesinde uygulanabilmektedir. Her hastalığın da tedavi süreci farklı olup kişiye özel olarak planlanmaktadır. Hastalığın akut veya kronik oluşu, seviyesi, kişinin bünyesi ve genel sağlık durumu gibi birçok faktöre bağlı olarak da tedavi süreleri değişiklik göstermektedir.

Tamamlayıcı tıp ne demek?

Sağlık bakanlığınca yapılan tanıma göre “Geleneksel ve Geleneksel ve tamamlayıcı tıp” fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelere dayalı, izahı yapılabilen veya yapılamayan bilgi yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür. Batı Modern tıbbını destekleyici ve tamamlayıcı yöntemlerdir.

Usulsüz ve bilgisizce yapılan uygulamaların önüne geçmek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Ekim 2014 tarihinde bu yöntemlerle ilgili yönetmelik resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre bakanlık tarafından yalnızca hekimlere ve sadece kendi alanında uygulama yapmak üzere diş hekimlerine yetki verilmiştir.

Hekimler ve diş hekimleri (sadece kendi alanlarında) her bir kurs için belirlenen süre ve düzenlenen eğitim programları ile alacakları eğitimlerle sertifika almaları halinde bu tedavi yöntemlerini uygulayabileceklerdir.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinden herhangi birini uygulayacak olan bir merkezde bakanlık tarafından verilmiş izin belgesinin olup olmadığına ve tedaviyi yapan kişinin Fitoterapi sertifikalı bir doktor olduğuna dikkat edilmelidir.

Getat nedir?

GETAT’ın açılımı “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları”dır. Sağlık Bakanlığınca yayınlanan yönetmeliğe göre ülkemizde sadece bakanlık onaylı yerlerde ve bu konuda eğitim belgesi olan hekimlerce bu gerçekleştirilebilirler. Bu yönetmelik kapsamında hekimlere eğitimi verilmeye başlanan GETAT alanları aşağıdaki gibidir.

 • Fitoterapi (Bitkilerle Tedavi)
 • Akupunktur
 • Kupa Terapi
 • Sülük Tedavisi
 • Hipnoz
 • Ozon Terapi
 • Mezoterapi
 • Apiterapi
 • Proloterapi
 • Osteopati
 • Refleksoloji
 • Homeopati
 • Kayropraktik
 • Larva Uygulaması
 • Müzik Terapi

İçindekiler

İçeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.