Kronik Sistit Hastalığı

Tedavide kalıcı şifaya ulaşmak, ancak hastalıkların kaynağını ortadan kaldırmakla mümkündür. RTM, hastalıkları “kaynak-neden-sonuç” ilişkisi içinde değerlendirir ve “kaynağı” ortadan kaldırmayı planlayarak tedavi sürecinde kalıcı şifayı hedefler.
Bir tür mesane iltihabı olan Sistit uzun süreli ve sık tekrarlıyorsa Kronik Sistit olarak adlandırılır. Kadınları erkeklerden çok daha fazla etkileyen sistitin belirtileri, tedavi edilmediğinde kişinin yaşam kalitesini oldukça düşürmektedir.

Kronik Sistit Hastalığı Nedir?

Sistit, çoğunlukla idrar yolu enfeksiyonunun ikincil etkisi olarak meydana gelen, mesanenin bir tür iltihaplanmasıdır. Sistit ve altında yatan sebepler tedavi edilmediğinde kronik bir hal alabilmektedir.

Kronik Sistit Hastalığı Neden Olur?

Mesanenin iltihaplanması sonucu Sistit meydana gelir ve tedavi edilmediği takdirde ilerleyip kronikleşebilen bir enfeksiyondur. Sistite sebep olan bakterilerin çoğu aslında sağlıklı bağırsak florasını oluşturmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonlarının büyük bir çoğunluğuna, bağırsaktan idrar yoluna geçen bakteriler yol açmaktadır. Bu nedenle hem tedavi sırasında, hem de sistitin tekrarlamasını engellemek açısından, bu geçişi engellemek önemlidir.

Genel olarak sistit oluşmasının sebepleri:

 • Genital bölgenin uygun temizlenmemesi (tahriş edici kimyasallar kullanılması ve özellikle kadınlarda arka taraftan öne doğru silinmesi) sistit sebebi olabilir.
 • Mesane taşı ya da gebelik gibi sebeplerle mesanenin tam olarak boşaltılamaması veya erkeklerde prostat bezinde büyüme de sistit nedenlerindendir.
 • Kullanılan bazı ilaçlar (özellikle kemoterapide) mesanenin iltihaplanmasına yol açıp sistite sebep olabilir.
 • Doğum kontrol amacıyla diyafram kullanmak sistite neden olabilir.
 • Doku hasarına yol açabilen idrar sondası, mesane tüpü gibi kataterlerin uzun süre kullanılması iltihaplanmaya neden olabilir.
 • Aktif cinsel yaşam sistit oluşma riskini arttırabilmektedir.
 • Menopoz sürecinde östrojen azalması sistit sebebi olabilir.
 • Diyabet hastalarında idrardaki yüksek şeker seviyeleri, bakterilerin çoğalması ve sistit için zemin hazırlayabilir.
 • Radyasyon tedavisi de sistit oluşmasına neden olabilir.

Kronik Sistit Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

 • İdrara ani sıkışma, sürekli idrar varmış hissi
 • İdrar yaparken ve sonrasında yanma ve sızı
 • Sık idrara çıkma,
 • Kasıklara ve makata yayılabilen ağrı
 • Bulanık ve kötü kokulu idrar
 • İdrarda kan görülmesi
 • İlerleyen durumda, bulantı, karın ağrısı, yorgunluk ve ateş

Kronik Sistit Hastalığı Kimlerde Görülür?

Esasen Sistit sadece kadın hastalığı değildir, çok daha az oranda olsa da erkeklerde de görülebilmektedir. Çocuklar ve gençlerde de rastlanmaktadır, ancak yaş ilerledikçe görülme sıklığı artmaktadır.

Yaklaşık olarak her 3 kadından biri 24 yaşından önce sistitle tanışmaktadır. Yaşam boyu kadınların %50’si sistite maruz kalmaktadır. Bakteriyel sistit erkeklerde daha nadir rastlanan bir durumdur. 20-50 yaş arasındaki erkeklerin 10.000’de bir kadarı mesane enfeksiyonuna yakalanır.

Kronik Sistit Hastalığı Tanısı Nasıl Konulur?

Teşhis için Üroloji uzmanına başvurmak gerekir. Hastalık öyküsü, belirtileri ve idrar analizleri değerlendirilir. Gerekirse özel bir aletle üretra ve mesanenin gözlenmesi için sistoskopi ve damar içi özel bir röntgen çekimi yani pylogram istenebilir. Bu tetkikler özellikle iltihaba zemin hazırlayan etkenleri araştırmak için yapılır. Enfeksiyonun sebebi olan bakteriyi tanımlayabilmek için ise idrar kültürü gerekebilir.

Rtm Sisteminde Kronik Sistit Hastalığı Tedavisi Nasıl Yapılır?

RTM Sisteminde amaç direkt olarak Kronik Sistit hastalığının semptomlarını baskılamak değil, hastalığın altında yatan etkenleri ortadan kaldırmaktır. RTM Sisteminde buna Tedavi Traidı denmektedir.

Tedavi Triadı; bedende normal denge durumuna dönüş için detox sürecinin başlatılması, aksayan sistemlerdeki dengesizliğin giderilmesi ve DNA’daki epigenetik değişikliklerin tersine döndürülmesi süreçlerini kapsar. Bu süreç tamamen kişiye özgü planlanmaktadır.
Tedavi triadının ana omurgası RTM Fitoterapötikleridir. Fitoterapi protokolü, kişiden alınan ayrıntılı anamnez, laboratuar ve görüntüleme bulguları ile RTM kliniklerine özgü yapılan ölçümler değerlendirilerek belirlenmektedir.

RTM Fitoterapi protokolü ile kaynak kısmını oluşturan hastalık traidı geri çekilerek tedavi edilmektedir. Bitkilerle bedenin bilgilendirilmesi sağlanarak hastalığın altında yatan DNA’daki epigenetik değişikliklerin normale döndürülmesi hedeflenir. Bu bilginin normalleşmesi sürecine bedenin de uyum sağlaması için RTM’ye özgü tedavi protokolü uygulanır.

Bedende detox faaliyetlerinin hızlanması ve onarım süreçlerinin başlatılması ile sistemleri düzenleyecek tedavi triadı devreye sokulur. Zaten hastalık triadı geri çekildiğinde beden kendiliğinden norm formuna geçer.

RTM tedavi protokolünde hem bedeni desteklemek hem de tedavi sürecini hızlandırmak maksadıyla fitoterapötiklere ek olarak Ozon, Hacamat, Akupunktur, Manyetik alan tedavisi gibi 25’ e yakın geleneksel tıp yöntemi hastanın ihtiyacına göre planlanmaktadır.

RTM sisteminde tedavi protokolüne alınan hastalar çok yakın takip süreçleri ile izlenmektedir. Takip periyotları haftalık, 2 haftalık, aylık, 40 günlük ve 4 aylık (3×40 günlük) şeklinde olmaktadır. Kişinin tedaviye çağrılma sıklığı kişinin mevcut rahatsızlığının şiddeti, toksisite düzeyi, düzensiz tansiyon ve kan şekeri değerleri, akut enfeksiyon varlığı, hastanın ihtiyaçları gibi kıstaslar göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. 4 aylık (3×40 günlük) tedavinin sonunda hastanın genel durumu değerlendirilir.

Hastanın bünyesinin tedaviye vermiş olduğu cevap tedaviye başlarken kaydedilmiş şikayetleri ve tıbbi bulgularıyla karşılaştırılır. Hastalık altyapısındaki değişim ortaya konularak tedaviye ne kadar süre devam edeceği ile ilgili öngörüde bulunulur.

Sıkça Sorulan Sorular

Sistitten nasıl korunabiliriz?

 • İdrar ihtiyacı hissedildiğinde tutmayıp boşaltmak
 • Bakterilerle temastan kaçınmak ve tuvalet hijyenine dikkat etmek
 • Mesaneye mikrop bulaşma ihtimalini azaltmak için genital bölgeyi önden arkaya doğru silmek
 • Genital bölge temizliği için doğal florayı yok eden, tahriş edici ürünler kullanmamak
 • Pamuklu iç çamaşırı kullanmak, uzun süre nemli çamaşır ya da mayoyla durmamak
 • Özellikle cinsel ilişkiden sonra bol su içmek ve mesanedeki idrarı en kısa zamanda boşaltmak
 • Sistit belirtilerinin görüldüğü dönemde cinsel ilişkiden uzak durmak

Erkekler Sistit Olur mu?

Daha çok kadınlarda görülmekle beraber erkekler de Sistit olabilir. Erkeklerde görülme nedenleri kadınlara göre daha ciddi sorunlardan kaynaklanabilir.

Menopoz Sistit Riskini Artırır mı?

Menopoz döneminde östrojen hormonu seviyesinin azalmasından dolayı, sistit oluşma riski artabilmektedir.

Sistit Çocuk Sahibi Olmayı Etkiler mi?

Hamile kalmaya karar verildiğinde eğer sistitten şüpheleniyorlarsa, öncelikle tedavi olunmalıdır. Aksi takdirde enfeksiyondan dolayı hamile kalmak güçleşebilir veya gebelik süreci zorlaşabilir.

Sistit veya İdrar Yolu Enfeksiyonu Cinsel Yolla Bulaşır mı?

Sistit genellikle cinsel yolla bulaşmaz. İdrar yolu enfeksiyonları nadiren de olsa cinsel yolla bulaşabilir.

Erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu cinsel ilişkiyi etkiler mi?

İdrar yolu enfeksiyonun belirtileri olan sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma gibi şikayetlerin cinsel performansı düşürdüğü veya sertleşme sorunu yarattığı gözlemlenmiştir.

İdrar yolu enfeksiyonu kendi kendine geçer mi?

Bazı hafif durumlarda 4-5 gün kadar sürede kendiliğinden geçebilmektedir. İdrar yolu enfeksiyonunun daha ciddi bir sağlık problemine dönüşmemesi için tedavi edilmesi gerekir.

Sistit tedavisi ne kadar sürer?

Hafif seyreden sistit belirtileri bazen birkaç gün içinde kendiliğinden geçebilmektedir. Sık tekrar eden kronik vakalarda uzun süreli tedaviye ihtiyaç olabilir.

Üşütmek idrar yolu enfeksiyonuna yol açar mı?

Özellikle kış mevsimde, ayakların ve bacakların aşırı soğuk havaya maruz kalmasının idrar yolu enfeksiyonunu kolaylaştırdığını belirtilmiştir.

Maydanoz idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelir mi?

Bol su içmek ve bolca idrara çıkmak idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelmektedir. Dolayısıyla maydanozun idrar söktürücü özelliği bu konuda yararlı olabilmektedir.

Sirkeli su idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelir mi?

Elma sirkesi çok konuda olduğu gibi enfeksiyonları yok etme konusunda da faydalıdır. Bir bardak suyun içine birkaç kaşık elma sirkesi ilave ederek içmek idrar yolu enfeksiyonunu idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelebilir.

Sistit ağrısı bele vurur mu?

Sistit vakalarında nadir olarak bel ve sırt ağrısı, bulantı, titremelerle gelen ateş görülebilir. Bu gibi durumlar hastalığın ilerlediğine ve enfeksiyonun böbreğe de etki etmiş olabileceğine işaret edebilir. Vakit kaybetmeden bir hekime başvurulmalıdır.

İdrar yolları enfeksiyonu adet gecikmesine yol açar mı?

İdrar yolları enfeksiyonu adet gecikmesine yol açmaz.

Sistit stresten olur mu?

Sistit enfeksiyon kaynaklı bir hastalıktır, ancak stres de tetikleyici bir neden olabilir.

Sistit tedavi edilmezse ne olur?

Tedavi edilmeyen ve ilerleyen sistit vakaları mesane fonksiyonlarında bozulmaya sebep olabilmekte ve böbrekleri de etkileyebilmektedir.

Sistit akıntı yapar mı?

Sistit vakalarında, özellikle hastalık ilerlediğinde bulanık, koyu renkli ya da kötü kokulu akıntı oluşabilmektedir.

İnterstisyel sistit ne demek?

Ağrılı mesane sendromu olarak da bilinir ve mesanede ağrı, devamlı olarak idrara sıkışma hissi, idrara çıkarken yanmanın mevcut olduğu uzun süreli yani kronik bir sorundur. Nedeni tam olarak bilinmeyen İnterstisyel sistit enfeksiyon kaynaklı olmadığı halde, belirtileri mesane iltihabı gibi hissedilebilir. Bakteriyel sistitlerin tersine, mesanede belirgin bir enfeksiyon olmadığı için İnterstisyel sistit tedavisinde antibiyotik kullanımı etkili olmamaktadır.

Balayı sistiti ne demek?

Kadınlarda idrar kanalı ile vajinanın yakın olması nedeniyle, erkeklere oranla idrar yolu enfeksiyonu daha sık ve kolay görülür. Evlilikte ilk cinsel ilişki sonrasında veya ilişki sıklığından dolayı yaşanan tahriş sonrasında idrar yollarına enfeksiyon yapan mikropların bulaşması sebebiyle oluşan tabloya “Balayı Sistiti” adı verilmektedir.

İdrar yolu enfeksiyonu nelere yol açar?

İdrar yolu enfeksiyonu ağrı, idrarda kan ve sık idrara çıkma ihtiyacı gibi belirtilere neden olan bir hastalıktır. Tedavi edilmediğinde böbreklere yayılarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

İdrar yolu enfeksiyonu kanama olur mu?

İdrar yolu enfeksiyonunda, özellikle hastalık ilerlediğinde kan veya kanlı idrar görülebilmektedir.

İdrar yaparken yanma neden olur?

İdrar yaparken oluşan yanma idrar yolu enfeksiyonunun en belirgin semptomlarından biridir.

Sistite ne iyi gelir?

Sistite iyi geldiği düşünülen bitkiler, maydanoz, karanfil, ebegümeci, civanperçemi, yaban mersini, ekinezya, karahindiba, güvey otu ve kekiktir.

İçindekiler

İçeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.