Termografik Tarama

Termografik Tarama ile;

  • Bedende var olan dolaşım probleminin tespiti,
  • Vücutta oluşabilecek kist ya da benzer yapıların tespiti,
  • Ciltle oluşabilecek/oluşmuş problemlerin tespiti,
  • Organların çalışma seviyelerinin tespiti,
  • Vücutta meydana gelen ağrı merkezlerinin tespiti amaçlanır.

Bütün cisimler ve canlılar ısılarının bir fonksiyonu olarak iR ışını açığa çıkarırlar. Bedende her bölgenin bir ısı seviyesi vardır. Bu ısı seviyelerinin izlenmesi, değerlerinin ölçülmesi teşhis ve tedavi aşamalarında oldukça önemlidir.

Termografi bir obje tarafından yayılan ısı enerjisinin, yüksek çözünürlükte bir mercek ve özel yazılım kullanılarak kaydedilmesidir.

Termografi sağlık alanında alttaki dokuların lezyonları ile ilgili olarak, vücut yüzeyindeki anormal derecede yüksek ve alçak ısıya sahip olan bölgelerin tespiti için kullanılır. Deri yüzeyinden çıkan IR ışınlarının ölçümü ile ortaya çıkan haritaya “Termogram” denir.

Tıp alanında ilk tıbbi termografi Kanada’da Montreal’de Dr. Ray L. Lawson tarafından meme tümörlerinin termal karakteristiklerinin tespiti için kullanılmıştır. Ray Lawson, 1956’da “Meme Kanseri Tanısında Yüzey Sıcaklıklarının Etkileri” hakkında yayınladığı makalede, çevresindeki meme dokusu ile sıcaklık değişimini gösteren büyük bir meme kitlesinin resmini sıcaklık değişimini temel alacak şekilde anlatmış ve akademik çevrelerce bu tespitler kabul görmüştür.

Termografi ölçümünde aynı ısıyı içeren bölgeler, aynı renk bölgeleri olarak belirlenir ve bir renk skalasına göre bu renk tonlarına ait ısı farkları saptanır. Ayrıca bu sistemde siyah beyaz resimde aynı ısıyı (aynı renk tonlarını) içeren bölgeleri kapsayan parlak izoterm eğrileri çizilerek ve iki farklı alan arasında oluşan farklı izoterm eğrilerine göre bu bölgelerin ısı farkları hesaplanabilir.

Diğer bir kolaylık ise vücudun simetrik iki noktası arasında geçecek bir mukayese yapmaya imkân veren termal profildir. Burada enine bir hat boyunca yer alan noktalardaki rölatif ısı farklarının ekranda belirmesi ile farklılık kolayca değerlendirilebilir.

Anormal vücut ısısı, hastalığın doğal bir göstergesidir. Kızılötesi Termografi (IRT), vücut sıcaklığını izlemek için konvansiyonel klinik termometrelere hızlı, pasif, temassız ve invazif olmayan bir alternatiftir. Ayrıca, IRT vücut yüzey sıcaklığını uzaktan eşleyebilir. Son beş yılda, termal fizyoloji ve cilt sıcaklığı arasındaki korelasyonları elde etmek için termal görüntüleme kameralarının kullanımında artış yaşanmaktadır.

IRT, meme kanseri, diyabet nöropati ve periferik vasküler bozuklukların tanısında başarıyla kullanılıyor. Ayrıca jinekoloji, böbrek nakli, dermatoloji, kalp, yenidoğan fizyolojisi, ateş taraması ve beyin görüntüleme ile ilgili sorunları tespit etmek için de kullanılıyor.

Modern kızılötesi kameraların ortaya çıkması, veri toplama ve işleme teknikleriyle artık gerçek zamanlı yüksek çözünürlüklü termografik görüntülere sahip olmak mümkün. Mevcut çalışmalar, ilgilenilen bölgelerin sıcaklık dağılımının otomatik analizine ve bunların anormalliklerin tespiti için istatistiksel analizlerine odaklanıyor.

İçeriklerimiz sadece bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.